Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive

2024

 

Nr./Dată Denumire proiect Stare proiect Acțiuni

 

 

 

Nr.77

27.06.2024

Caracter individual

 

Privind salarizarea  doamnei Munteanu N.Mihai  ,în funcția asistent personal gradația 0 ,al persoanei cu handicap grav,Munteanu Liliana  din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 77 din 2024
Nr.76

27.06.2024

Caracter individual

 

Privind salarizarea  doamnei Stângă M.Mihaela  ,în funcția asistent personal gradația 2 ,al persoanei cu handicap grav,Pușcașu Andreea -Mihaela  din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 76 din 2024
Nr.75

27.06.2024

Caracter individual

 

Privind salarizarea  doamnei Năstase I.Daniela   ,în funcția asistent personal gradația 4 ,al persoanei cu handicap grav,Năstase L.Alexandra -Maria din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 75 din 2024

 

Nr.74

27.06.2024

Caracter individual

 

Privind salarizarea  doamnei Sprânceană M.Mihăița  ,în funcția asistent personal gradația 3 ,al persoanei cu handicap grav Băsescu A.Aurica   din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 74 din 2024
Nr.73

27.06.2024

Caracter individual

 

Privind salarizarea  doamnei Mircia N.Cristina  ,în funcția asistent personal gradația 0 ,al persoanei cu handicap grav,Rontea Mihai-Petruț  din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 73 din 2024
Nr.72

27.06.2024

Caracter individual

 

Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.71

27.06.2024

Caracter individual

 Privind constituirea comisiei pentru inspecție fiscală  în cadrul Primăriei  și aprobarea programului de inspecție fiscală pe anul 2024

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 71 din 2024
Nr.70

27.06.2024

Caracter individual

 Privind încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru Veisa Tatiana

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 70 din 2024
Nr.69

27.06.2024

Caracter individual

Privind încadrarea doamnei Calaver T.Carmen ca asistent personal gradația 0 ,al persoanei cu handivap grav Calaver T.Elena.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 69 din 2024
Nr.68

27.06.2024

Caracter individual

Privind încetarea indemnizației  persoanei cu handicap Calaver Elena  din satul Dinga ,com Costești ,jud Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 68 din 2024
Nr.67

05.06.2024

Caracter individual

Privind încetarea de drept a indemnizației  pentru persoana cu handicap ,Neștian Costel din satul  Costești ,com Costești ,jud Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 67 din 2024
Nr.66

05.06.2024

Caracter individual

 

Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.65

05.06.2024

Caracter individual

 

Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.64

05.06.2024

Caracter individual

Privind  încetarea acordării venitului minim de incluziune pentru Vasluianu Marina

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 64 din 2024
Nr.63

05.06.2024

Caracter individual

 

Însușit

cu aviz de specialitate

 

Nr.62

05.06.2024

Caracter individual

Privind desemnarea de persoane în vederea îndepărtării de materiale electorale de orice tip din incinta /perimetru secțiilor de votare de pe raza comunei Costești ,județul Vaslui dupa încheierea campaniei electorale pentru alegerile din 09 iunie 2024

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 62 din 2024
Nr.61

23.05.2024

Caracter individual

Privind modificarea prevederilor Dispoziției 61/2024 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activității Biroului Electoral de Circumscripție nr.23.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 61 din 2024
Nr.60

23.05.2024

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav ,Neștian Liviu -Andrei din satul Costești comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 60 din 2024
Nr.58

30.04.2024

Caracter individual

Privind aprobarea prelungirii acordării venitului minim de incluziune pentru beneficiarii care se încadrează în muncă

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.58 din 2024
Nr.57

30.04.2024

Caracter individual

 

Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.56

30.04.2024

Caracter individual

Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Neștian Adriana Mihaela

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr 56 din 2024
Nr.55

29.04.2024

Caracter individual

Privind încetarea acordării supliment Neștian Paulică

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 55 din 2024
Nr.54

29.04.2024

Caracter individual

Privind încetarea acordării venitului minim de incluziune

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.54 din 2024
Nr.53

29.04.2024

Caracter individual

Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Țiplea Ștefan

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.53 din 2024
Nr.52

29.04.2024

Caracter individual

Privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Blănaru Tavi

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.52 din 2024
Nr.51

25.04.2024

Caracter individual

Pentru stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral ce vor fi utilizate în campania electorală în vederea organizării și desfășurării alegerilor locale și europarlamentare din 9 iunie 2024

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.51 din 2024
Nr.50

22.04.2024

Caracter individual

Privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare aprocedurii de modificări în componența familiei și /sau a veniturilor pentru Sfac Ion

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.50 din 2024
Nr.49

22.04.2024

Caracter individual

 

Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.48

18.04.2024

Caracter individual

 

Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.47

16.04.2024

Caracter individual

Privind constituirea noii comisii de evaluare a ofertelor  în vederea atribuirii contractului de achiziție publică ,,Furnizare echipamente informatice noi pentru Partenerul nr.9 ,în cadrul  proiectului ,,Bibliohub Vaslui,,comunaCostești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.47 din 2024
Nr.46

15.04.2024

Caracter individual

Privind suspendarea acordării venitului minim de incluziune pentru Danda Ioan

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.46 din 2024
Nr.45

15.04.2024

Caracter individual

Privind stabilirea personalului  tehnic auxiliar pentru sprijinirea activității Biroului Electoral de Circumscripției nr.23.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.45 din 2024
Nr.44

08.04.2024

Caracter individual

Privind acordarea INDEMNIZAȚIEI DE HRANĂ pentru personalul din aparatul de specialitate a primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.44 din2024
Nr.43

08.04.2024

Caracter individual

 

Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.42

08.04.2024

Caracter individual

 

Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.41

08.04.2024

Caracter individual Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.40

08.04.2024

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav Ichim Dorel din satul Costești comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.40 din 2024
Nr.39

01.04.2024

Caracter individual

 

Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.38

01.04.2024

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav ,Rontea Valerică din satul Costești comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.38 din 2024
Nr.37

01.04.2024

Caracter individual

Privind numirea dnei Visu Mihaela în funcție publică de execuție de Consilier Clasa I,Grad Profesional Superior-compartimentul contabilitate -impozite și  taxe locale ,în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui. satul Costești comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.37 din 2024
Nr.36

28.03.2024

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav ,Rența Marian Valentin din satul Costești comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.36 din 2024
Nr.35

28.03.2024

Caracter individual

 

Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.34

25.03.2024

Caracter individual

Privind menținerea dreptului la venitul  minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei și /sau a veniturilor beneficiarilor  de venit minim de incluziune pentru 48 titulari

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.34 din 2024 (2)
Nr.33

29.02.2024

Caracter individual Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.32

25.03.2024

Caracter individual

Privind constituirea comisiei de recepție aupra obiectivului de investiții Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru desfășurarea activităților sportive din sălile de sport ,,Dotarea cu materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.32 din 2024
Nr.31

15.03.2024

Caracter individual

Privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamneiNăstase I.Daniela-asistent personal

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 31 din 2024
Nr.30

29.02.2024

Caracter individual Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.29

29.02.2024

Caracter individual

Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Sfac Cătălina

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.29 din 2024
Nr.28

29.02.2024

Caracter individual

Privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei  și/sau a veniturilor beneficiarilor de venit minim de incluziune

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.28 din 2024
Nr.27

29.02.2024

Caracter individual

Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Vîjîială Maria

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.28 din 2024
Nr.26

29.02.2024

Caracter individual

Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Vasluianu Marina

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.26 din 2024
Nr.25

29.02.2024

Caracter individual

Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Neștian Andreea Mădălina

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.25 din 2024
Nr.24

29.02.2024

Caracter individual

Privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru Danda Ioan

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.24 din 2024
Nr.23

29.02.2024

Caracter individual

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică ,,Furnizarea echipamente informatice noi pentru Partenerul nr.9 în cadrul proiectului Bibliohub Vaslui,,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 23 din 2024
Nr.22

29.02.2024

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav,Popa Vlad -Relu din satul Puntișeni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 22 din 2024
Nr.21

29.02.2024

Caracter individual

Privind împuternicirea următoarelor persoane din cadrul Primăriei comunei Costești ,județul Vaslui ,în vederea asistării la încheierea unui act juridic pentru înstrăinarea de bunuri imobile.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 21 din 2024
Nr.20

29.02.2024

Caracter individual

Privind rectificarea actului de naștere nr.4 din 21.11.2023 înregistrat la Primăria Vaslui ,privind pe Ghenghea Mathias Andrei.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 20 din 2024
Nr.19

29.02.2024

Caracter individual Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.18

23.02.2024

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav,Doroftei Maria din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 18 din 2024
Nr.17

09.02.2024

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav ,Buraga Viorel din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 17 din 2024
Nr.16

102.02.2024

Caracter individual

Privind punerea în aplicare a mandatului de executare având ca obiect prestarea unei activități în folosul comunității de către un contravenient

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 16 din 2024
Nr.15

02.02.2024

Caracter individual

Privind punerea în aplicare a mandatului de executare având ca obiect prestarea unei activități în folosul comunității de către un contravenient

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 15din 2024
Nr.14

31.01.2024

Caracter individual

Privind respingerea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru 2 titulari

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 14 din 2024
Nr.13

31.01.2024

Caracter individual

Privind aprobarea de acordare a venitului minim de incluziune pentru 49 titulari

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 13 din 2024
Nr.12

29.01.2024

Caracter individual

Privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime doamnei Gâlia P.Nicoleta -asistent personal.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 12 din 2024
Nr.11

29.01.2024

Caracter individual

Privind acordarea  de indemnizații pentru persoana cu handicap  grav de pe raza comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 11 din 2024
Nr.10

29.01.2024

Caracter individual

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap  Ghilimei Nela din satul Costești ,comuna Costești .

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 10 din 2024
Nr.9

29.01.2024

Caracter individual

 

Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.8

29.01.2024

Caracter individual

Privind salarizarea asistenților personali pentru persoanele cu handicap  ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 8 din 2024
Nr.7

19.01.2024

Caracter individual

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui ,în ședință extraordinară.

 

 

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția nr.7 din 2024
Nr.6

15.01.2024

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizației pentru persoana cu handicap  Lăcătuș Lucica din satul Costești,comuna Costești județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 6 din 2024
Nr.5

15.01.2024

Caracter individual

 

Însușit

cu aviz de specialitate

Nr.4

15.01.2024

Caracter individual

Privind încetarea  indemnizației pentru persoana cu handicap  Ropotă Mitică din satul Costești ,comuna Costești .

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 4 din 2024
Nr.3

12.01.2024

Caracter individual

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap  Botoșneanu Rodica din satul Chițcani ,comuna Costești .

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 3 din 2024
Nr.2

12.01.2024

Caracter individual

Privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor  pentru ocuparea de funcții publice de execuție în cadrul  aparatului de execuție în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de specialitate

Dispoziția 2 din 2024
Nr.1

00.00.2024

2023

 

Nr./Dată Denumire proiect Stare proiect Acțiuni

 

Nr.469

27.12.2023

Caracter  individual

Privind inventarierea materiei impozabile la nivelul comunei Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 469 din 2023
Nr.468

27.12.2023

Caracter  individual

Privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică:  ,,Mobilier în cadrul proiectului ,,Dotarea cu mobilier ,materiale didactice și echipamente digitale a unităților  de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna Costești ,,.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 468 din 2023
Nr.467

27.12.2023

Caracter  individual

Privind numirea Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achiziție publică:  ,,Echipamente TIC în cadrul proiectului ,,Dotarea cu mobilier ,materiale didactice și echipamente digitale a unităților  de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna Costești ,,.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 467 din 2023
Nr.466

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al domnului Guzganu Marcel -secretar general al comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 466 din 2023
Nr.465

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al domnului Ioan Meluș -persoana contractuală în cabinetul Primarului  comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 465 din 2023
Nr.464

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Mihaela Cîrjonțu -persoana contractuală în funcția de Bibliotecar grad profesional I A.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 464 din 2023
Nr.463

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Mioara Pascal   -persoana contractuală înfuncția de muncitor necalificat I în  cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 463 din 2023
Nr.462

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al domnului Ioan Spiridon -persoana contractuală în cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 462 din 2023
Nr.461

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al domnului Ioan Tudor -persoana contractuală în funcția de Șofer în  cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 461 din 2023
Nr.460

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al domnului Viorel Cîrjonțu -persoana contractuală în funcția de Șofer în cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 460 din 2023
Nr.459

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Nicoleta Mocanu -referent clasa III,grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 459 din 2023
Nr.458

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Gina Pupăză -referent clasa III,grad profesional asistent  în cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 458 din 2023
Nr.457

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Elena Helgiu -referent clasa III,grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 457 din 2023
Nr.456

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al doomnului Ion Pană referent clasa III,grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 456 din 2023
Nr.455

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Lăcrămioara Pană -referent clasa III ,grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 455 din 2023

 

Nr.454

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Marilena Dima -referent clasa III,grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 454 din 2023
Nr.453

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Ana Maria Țăpoi -consilier clasa I,grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 453 din 2023
Nr.452

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Mihaela -Marcela Calance -consilier clasa I,grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 452 din 2023

 

Nr.451

27.12.2023

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de bază al doamnei Guzganu Cristina -consilier clasa I,grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 451 din 2023
Nr.450

14.12.2023

Caracter  individual

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui ,în ședința extraordinară

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 450 din 2023
Nr.449

15.12.2023

Caracter  individual

Privind stabilirea indemnizației lunare pentru funcția de demnitate publică ,începând cu 1 ianuarie 2024.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 449 din 2023
Nr.448

15.12.2023

Caracter  individual

Privind stabilirea indemnizației lunare pentru fumcția de demnitate publică ,începând cu 1 ianuarie 2024.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 448 din 2023
Nr.447

15.12.2023

Caracter  individual

Privind declanșarea procedurii de inventariere și constituirii  comisiei de inventariere anuală a patrimoniului public și privat al comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 447 din 2023
Nr.446

15.12.2023

Caracter  individual

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui ,în ședința extraordinară.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 446 din 2023
Nr.445

14.12.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Buruiană Toader cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 445 din 2023
Nr.444

14.12.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Creangă Vasile cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 444 din 2023

 

Nr.443

14.12.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei  Danda Maria cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 443 din 2023
Nr.441

14.12.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Arsene Fotina cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 442 din 2023
Nr.441

14.12.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Danda Corneliu cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 441 din 2023
Nr.440

13.12.2023

Caracter  individual

Privind încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului   pentru energie ,acordat domnului Drîmbă Jan Ionuț  din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 440 din 2023
Nr.439

07.12.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de  indemnizației pentru persoana cu handicap grav Neștian N.Gheorghe din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 439 din 2023
Nr.439

07.12.2023

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.438

07.12.2023

Caracter  individual

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui ,în ședința ordinară.

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.437

29.11.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.436

29.11.2023

Caracter  individual

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică a ,,Asfaltare drumuri sătești în comuna Costești ,, județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 436 din 2023

 

Nr.435

29.11.2023

Caracter  individual

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap grav Mălăeț Adrian din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 435 din 2023
Nr.434

29.11.2023

Caracter  individual

Privind încetarea prin acordul părților,consemnat în scris ,a raportului de serviciu al doamnei Neculăiță (Spînceană ) Raluca -Gabriela în funcția de execuție de consilier clasa 1 ,gradul profesional debutant ,gradația 0,compartimentul contabilitate ,din aparatul de specialitate al Primarului comunei Costești ,județul Vaslui ,începând cu data de 28.11.2023

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 434 din 2023

 

Nr.433

26.11.2023

Caracter  individual

Privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Sprînceană  Raluca -Gabriela și reluarea activității pe funcția publică de execuțiedeținută anterior suspendării de consilier ,clasa I,grad profesional debutant gradația 0,în cadrul compartimentului contabilitate ,impozite și taxe locale din aparatul de specialitate al Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

 

Dispoziția 433 din 2023

 

 

Nr.432

22.11.2023

Caracter  individual

Privind aprobarea Planului  de perfecționare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 432din 2023
Nr.431

2.112.2023

Caracter  individual

Privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea licuinței cu combustibili solizi sau petrolieri doamnei Țuțu Gheorgheta cu domiciliul   în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 431 din 2023
Nr.430

14.11.2023

Caracter  individual

Privind modificarea și completarea plății  ajutorului  social beneficiarului Costache Anișoara  cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 430 din 2023
Nr.429

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea dreptului la venit minim garantat alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Veisa Tatiana   cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 429 din 2023
Nr.428

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru încetarea ajutorului social al beneficiarului Pană Mihai din satul Costești , comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 428 din 2023
Nr.427

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Rusu Constantin cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 427 din 2023
Nr.426

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Guzumaș Costică cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 426 din 2023
Nr.425

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Rusu Elena cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 425 din 2023
Nr.424

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Lăcătuș Ioan cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 424 din 2023
Nr.423

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Istrate Ioan cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 423 din 2023
Nr.422

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Dumitru Lascar cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 422 din 2023
Nr.421

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Spiridon Marian Catalin cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 421 din 2023
Nr.420

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Negria Vasile cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 420 din 2023
Nr.419

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Dedei Cristina cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 419 din 2023
Nr.418

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Negrea Vasilica cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 418 din 2023
Nr.417

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Bichilie V.Vasile cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 417 din 2023
Nr.416

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Dudău Stefan cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 416 din 2023
Nr.415

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Trofin Maria cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 415 din 2023
Nr.414

14.11.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.413

14.11.2023

Caracter  individual

Pentru neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustbili solizi sau petrolieri domnului Baciu Constantin cu domiciliul în sat Chițcani ,comuna Costești.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 413 din 2023
Nr.412

13.11.2023

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dnei Pană Lăcrămiora -referent superior ,Compartiment urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr 412 din 2023
Nr.411

07.11.2023

Caracter  individual

Privind modificarea alocației de susținere a familiei doamnei Condurache Mirela cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.411 din 2023
Nr.410

07.11.2023

Caracter  individual

 

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.409

07.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Drîmbă Ionuț Jan cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 409 din 2023
Nr.408

07.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale   și a suplimentului pentru energie acordat domnului Iordache Robert Mihai cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 408 din 2023 (2)
Nr.407

07.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Agudaru Neculai cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 407 din 2023 (2)
Nr.406

07.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Panainte Dumitru cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 406 din 2023
Nr.405

07.11.2023

Caracter  individual

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap grav Tomescu Luța din satul Puntișeni.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.405 din 2023
Nr.404

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Bichilie N.Vasile cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 404 din 2023
Nr.403

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Godică Ionel cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 403 din 2023
Nr.402

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Dudău Elena cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 402 din 2023
Nr.401

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Doboșeru Lucian cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 401 din 2023
Nr.400

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Cîrjonțu Vasile cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 400 din 2023
Nr.399

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului  Mavroian Gheorghe cu domiciliul în cona Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 399 din 2023
Nr.398

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei ChirvaseAdela  cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 398 din 2023
Nr.397

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Vama Elena cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 397 din 2023
Nr.396

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Nastase Maricel cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 396 din 2023
Nr.395

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Vamesu Gheorghe cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 395 din 2023
Nr.394

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Chirvase Elena cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 394 din 2023
Nr.393

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Chiriac Gheorghe cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 393 din 2023
Nr.392

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Stan Adela cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 392 din 2023
Nr.391

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Nestian Costel cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 391 din 2023
Nr.390

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Rontea Petrica cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 390 din 2023
Nr.389

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului  Puf Corneliu cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 389 din 2023
Nr.388

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Neculache Ionel cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 388 din 2023
Nr.387

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Maxim Ioan cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 387 din 2023
Nr.386

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Stratulat Maria cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 386 din 2023
Nr.385

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Țiplea Stefan  cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 385 din 2023
Nr.384

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Danda Petrica cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 384 din 2023
Nr.383

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Iordache Ion cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 383 din 2023
Nr.382

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Csibi Bela cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 382 din 2023
Nr.381

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Balaur Maria cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 381 din 2023
Nr.380

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Serafim Gheorghe cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 380 din 2023
Nr.379

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Pălălai Nicoleta Andreea cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 379 din 2023
Nr.378

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Legănuță Maricel cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 378din 2023

 

Nr.377

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Sfac Ion cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 377 din 2023
Nr.376

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Guzumaș Gheorghe cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 376 din 2023
Nr.375

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Nițuca Cristea cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 375 din 2023
Nr.374

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Dănilă Dumitru cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitian nr 374 din 2023
Nr.373

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Stratulat Georgeta cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 373 din 2023
Nr.372

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Pîrciu Florin cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 372 din 2023
Nr.371

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Smîntînă Ion cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 371 din 2023
Nr.370

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Costache Anisoara cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 370 din 2023
Nr.369

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnuluyi Doroftei Iorgu cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 369 din 2023
Nr.368

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Mavroian Suzeta cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 368 din 2023
Nr.367

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Chirica Constantin cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

n 2023
Nr.366

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Macarie Cristian cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 366 din 2023
Nr.365

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Badarau Ioan cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 365 din 2023
Nr.364

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Veisa Tatiana cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 364 din 2023
Nr.363

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Năstase Aurica cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 363 din 2023
Nr.362

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Blănaru Mihaela  cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 362 din 2023
Nr.361

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Chirica Maria cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 361din 2023
Nr.360

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Balan Valeria cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 360 din 2023
Nr.359

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Dedei Gheorghe  cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.359 din 2023
Nr.358

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Guzumaș Sorin cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 358 din 2023
Nr.357

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Murariu Maria cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 357 din 2023 (2)
Nr.356

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Godica Adi cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 356 din 2023
Nr.355

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Haba Petru cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 355 din 2023 (2)
Nr.354

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Dobrin Vasilica cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 354 din 2023 (2)
Nr.353

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Pana Mihai cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 353 din 2023 (2)
Nr.352

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Cîrjonțu Vasile cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 352 din 2023 (2)
Nr.351

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Cernat Gheorghe cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 351din 2023
Nr.350

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Guzumaș Ion  cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 350 din 2023 (2)
Nr.349

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Apur Petru cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 349 din 2023 (2)
Nr.348

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Bujeniță Maria cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 348din 2023
Nr.347

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Stan Victor cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 347din 2023
Nr.346

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Teletin Ecaterina cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 346 din 2023
Nr.345

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Spiridon Valeriu cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 345 din 2023 (2)
Nr.344

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Lăcătuș Ovidiu cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 344 din 2023 (2)

 

Nr.342

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului  Popa Focșa Gheorghe cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 343din 2023
Nr.342

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Condurache Mirela cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.342 din 2023
Nr.341

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Condurache Ionel cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.341 din 2023
Nr.340

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Haba  Costel cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr 340 din 2023
Nr.339

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Munteanu  Costel cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.339 din 2023
Nr.338

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Panainte Mirela cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.338 din 2023
Nr.337

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Dudău Ioan cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr 337 din 2023
Nr.336

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Stan Rusanda cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr.336 din 2023
Nr.335

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Manolachi Sorina cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.335 din 2023
Nr.334

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Panainte Maricel cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.334 din 2023
Nr.333

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Sfac Claudiu  cu domiciliul în sat Puntișeni, comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.333 din 2023
Nr.332

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Chirica Constanti cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr 332 din 2023
Nr.331

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Vasluianu Vasile Leonard cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.331 din 2023
Nr.330

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Maxim Angela cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dipoziția nr.330 din 2023
Nr.329

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Balaur Marinela cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.329 din 2023
Nr.328

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Băsescu Daniel cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.328 din 2023
Nr.327

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Amarandei Dumitru  cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.327 din 2023
Nr.326

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Rontea Ion cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.326 din 2023

 

Nr.325

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Cernat Anișoara  cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.325 din 2023
Nr.324

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamneiCalaver Aneta cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.324 din 2023
Nr.323

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie domnului Agudaru Florin cu domiciliul în Costești.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 323 din 2023
Nr.322

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sai lichizi  și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Rontea Ionel ,cu domiciliul în Costești.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr. 322 din 2023
Nr.321

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Blanaru Victoria  cu domiciliul în Costești .

 

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.321 din 2023
Nr.320

01.11.2023

Caracter  individual

 

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.319

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Mircea Ioan cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.314 din 2023
Nr.318

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Balaur Valeriu cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.314 din 2023
Nr.317

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Haba Nicolae cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.317.din 2023
Nr.316

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Balica Anișoara cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.316 din 2023
Nr.315

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Spiridon Adela cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.315 din 2023
Nr.314

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Apur Gheorghe cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.314 din 2023
Nr.313

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Puf Iuliana cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.313 din 2023
Nr.312

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Maxim Cristian  cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.312 din 2023
Nr.311

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Serafim Iuliana cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.311 din 2023
Nr.310

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Panainte Constantin cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr 310 din 2023

 

Nr.309

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Ciobotaru Narcis  cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.309 din 2023
Nr.308

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Băsescu Petru  cu domiciliul în Chițcani,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.308 din 2023

 

Nr.307

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Netian Paulica cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.307 din 2023
Nr.306

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Ghidu Ioana  cu domiciliul în Puntișeni,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.306 din 2023

 

Nr.305

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Ghidu Constantin  cu domiciliul în Puntișeni ,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.305 din 2023
Nr.304

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat domnului Stratulat Petru  cu domiciliul în comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.304 din 2023
Nr.303

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi  și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Helgiu Georgeta  cu domiciliul în Chițcani,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.303 din 2023
Nr.302

01.11.2023

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale și a suplimentului pentru energie acordat doamnei Niță Elena cu domiciliul în Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.302 din 2023
Nr.301

01.11.2023

Caracter  individual

Privind constituirea comisiei de receptie asupra obiectivului de investiție ,,Amenajare teren de sport acoperit în sat Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.301 din 2023
Nr.300

27.10.2023

Caracter  individual

Privind numirea membrilor echipei de implementare a proiectului ,,BiblioHub Vaslui,,pentru partenerul nr.9

 

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.300 din 2023
Nr.299

27.10.2023

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului social beneficiarului Brașoveanu Teodor din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.299 din 2023
Nr.298

27.10.2023

Caracter  individual

Privind constituirea comisiei de recepție asupra obiectivului de investiție ,,Amenajare teren de sport acoperit în sat Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui,,

 

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.298 din 2023
Nr.297

27.10.2023

Caracter  individual

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei Blanaru Tavi din satul Puntișeni ,comuna  Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.297 din 2023
Nr.296

27.10.2023

Caracter  individual

 

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap ,Serafim D.Mihai din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr .296 din 2023

 

Nr.295

27.10.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav Balica Constanta din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 295 din 2023
Nr.294

27.10.2023

Caracter  individual

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap ,CREANGĂ I.ELENA din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.294 din 2023

 

Nr.293

25.10.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav,CÎRJONȚU CONSTANȚA din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.293 din 2023

 

 

Nr2.92

 

Caracter  individual

 

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.291

11.10.2023

Caracter  individual

Privind constituirea de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achizitie publică  ,, Extindere aducțiune apa în satul Chițcani,,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.291 din 2023

 

 

Nr.290

02.10.2023

Caracter  individual

Privind salarizarea doamnei SPRÎNCEANĂ M .MIHĂIȚA  ,în funcția asistent personal gradația 3,al persoanei cu handicap grav ,BĂSESCU A.AURICAdin comuna Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 290 din 2023

 

Nr.289

02.10.2023

Caracter  individual

Privind salarizarea doamnei MOCANU D.LENUȚA ,în funcția asistent personal gradația 0,al persoanei cu handicap grav ,SMÂNTÂNĂ GEORGETA din comuna Costești ,județul Vaslui

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 289 din 2023

 

 

 

Nr.288

02.10.2023

Caracter  individual

Privind salarizarea doamnei BURUIANĂ GH. PETRONELA ,în funcția asistent personal gradația 0,al persoanei cu handicap grav ,ORDACE VERONICA din comuna Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 288 din 2023
Nr.287

02.10.2023

Caracter  individual

Privind salarizarea doamnei GUZUMAȘ ST. MARIA  ,în funcția asistent personal gradația 0,al persoanei cu handicap grav ,CONDURACHE GH.DUMITRU din comuna Costești ,județul Vaslui

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 287 din 2023

 

Nr.286

02.10.2023

Caracter  individual

Privind salarizarea doamnei SERAFIM V.LĂCRĂMIOARA ,în funcția asistent personal gradația 0,al persoanei cu handicap grav ,SERAFIM GH.VASILE din comuna Costești ,județul Vaslui

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 286 din 2023
Nr.285

02.10.2023

Caracter  individual

 

Privind salarizarea doamnei BLĂNARIU V.DANIELA -ELENA ,în funcția asistent personal gradația 0,al persoanei cu handicap grav ,BLĂNARIU  R.SERGIUdin comuna Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 285 din 2023

 

Nr.284

02.10.2023

Caracter  individual

Privind salarizarea doamnei RONTIA N OTILIA ,în funcția asistent personal gradația 0,al persoanei cu handicap grav ,PANAINTE S.ELENA din comuna Costești ,județul Vaslui

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 284 din 2023

 

Nr.283

02.10.2023

Caracter  individual

Privind salarizarea doamnei GÂLIA P .NICOLETA  ,în funcția asistent personal gradația 1,al persoanei cu handicap grav ,SPIRIDON I.MIHĂIȚĂ din comuna Costești ,județul Vaslui

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 283 din 2023
Nr.282

02.10.2023

Caracter  individual

Privind salarizarea doamnei BLĂNIȚĂ GHE.IRINA NASTASIA  ,în funcția asistent personal gradația 0,al persoanei cu handicap grav , BLĂNIȚĂ A.ALEXANDRU-IONUȚ din comuna Costești ,județul Vaslui

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 282 din 2023

 

Nr.281

02.10.2023

Caracter  individual

Privind salarizarea doamnei HELGIU G.CRISTINEL ,în funcția asistent personal gradația 0,al persoanei cu handicap grav ,HABA GHE.NECULAI din comuna Costești ,județul Vaslui

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 281 din 2023

 

Nr.280

02.10.2023

Caracter  individual

Privind salarizarea doamnei MUNTEANU N MIHAI  ,în funcția asistent personal gradația 0,al persoanei cu handicap grav ,MUNTEANU I.LILIANA din comuna Costești ,județul Vaslui

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 280 din 2023

 

Nr.279

02.10.2023

Caracter  individual

Privind salarizarea doamnei STÂNGĂ M.MIHAELA ,în funcția asistent personal gradația 2,al persoanei cu handicap grav ,PUȘCAȘU ANDREEA -FLORENTINA din comuna Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 279 din 2023

 

Nr.278

02.10.2023

Caracter  individual

Privind salarizarea doamnei NĂSTASE I .DANIELA ,în funcția asistent personal gradația 3,al persoanei cu handicap grav ,NĂSTASE L.ALEXANDRA-MARIAdin comuna Costești ,județul Vaslui

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 278 din 2023
Nr.277

02.10.2023

Caracter  individual

Privind salarizarea doamnei MIRCIA N. CRISTINA ,în funcția asistent personal gradația 0,al persoanei cu handicap grav ,RONTEA MIHAI -PETRUȚ din comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 277 din 2023
Nr.276

02.10.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizației pentru persoanele cu handicap grav de pe raza comunei Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 276 din 2023
Nr.275

02.10.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizației  pentru persoana  cu handicap grav Dudău  Valeria din satul Rădești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 275 din 2023

 

Nr.274

02.10.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizației pentru persoana cu handicap grav ,Spiridon Catinca din comuna Costesti ,județul Vaslui.

 

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 274 din 2023

 

 

Nr.273

29.09.2023

Caracter  individual

Privind rectificarea mentiunilor de deces ale soților înscrise pe marginea actului de căsătorie nr.19/05.12.1947 înregistrat la Primăria Costești județul Vaslui ,privind pe Gâlia Ioan și Barbu Măndița.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 273 din 2023

 

Nr.272

29.09.2023

Caracter  individual

Privind rectificarea mentiunilor de căsătorie șă încetare a căsătoriei înscrise pe marginea actului  de naștere nr.67 din 21 octombrie 1929 înregistrat la primăria Puntișeni-Costești județul Vaslui ,privind pe Barbu Măndița.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 272 din 2023

 

Nr.271 Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

 

Nr.270

29.09.2023

Caracter  individual

Privind modificarea numărului  de ore stabilite prin Dispoziția primarului   comunei  pentru efectuare de acțiuni sau lucrari de interes local pentru familiei beneficiare de ajutor social de pe raza comunei Costești ,județul Vaslui ,asupra drepturilor stabilite anterior datei de 30. 9.2023

 

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 270 din 2023
Nr.269

 

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.268

 

Caracter  individual

Pentru modificarea alocației de susținere a familiei doamnei Condurache Mirela din comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 268 din 2023
Nr.267

25.09.2023

Caracter  individual

Privind încetarea   de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap ,Pușcașu Gheorghe din satul Rădești

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 267 din 2023
Nr.266

21.09.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei Mocanu D.Lenuța ,ca  asistent personal ,gradația 0 ,al persoanei cu handicap grav ,Smântână Georgeta.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 266 din 2023

 

Nr.265

21.09.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap ,Smântână Georgeta din satul Puntișeni ,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 265 din 2023
Nr.264

20.09.2023

Caracter  individual

Privind desemnarea persoanei responsabile cu identificarea și gestionarea,,câinilor fără stăpân ,,pe raza comunei Costești.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 264 din 2023
Nr.263

18.09.2023

Caracter  individual

 

 

Însușit

cu aviz de legalitate

 

Nr.262

08.09.2023

Caracter  individual

 

 

Însușit

cu aviz de legalitate

 

Nr.261

08.09.2023

Caracter  individual

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap Luchian  Mariana din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 261 din 2023

 

Nr.260

01.09.2023

Caracter  individual

Privind suspendarea  ajutorului social beneficiarului Sfac Mihaela din Pîrvești ,comuna Costești,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 260 din 2023

 

Nr.259

31.08.2023

Caracter  individual

Privind constituirea Comisiei  paritare din cadrul Primăriei comunei Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.259 din 2023
Nr.258

31.08.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.257

31.08.2023

Caracter  individual

Privind promovarea doamnei Cîrjonțu  Mihaela -peroana contractuală în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,din funcția de bibliotecar ,grad profesional 1 în bibliotecar ,grad profesional 1 A.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 257 din 2023

 

Nr.256

24.08.2023

Caracter  individual

Privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor din  Consiliul Județean Vaslui,aflate în administrarea Cosiliului Local Costești

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 256 din 2023
Nr.255

24.08.2023

Caracter  individual

Privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și/sau petrolieri ,acordat doamnei Radu Anca

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 255 din 2023
Nr.254

24.08.2023

Caracter  individual

Privind încetarea  dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi  și/sau petrolieri ,acordat doamnei Moraru Maricica

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 254 din 2023
Nr.253

21.08.2023

Caracter  individual

Privind desemnarea consilierului de etica pentru consiliere etică și monitorizarea respectării normelor de conduită în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 253 din 2023
Nr.252

21.08.2023

Caracter  individual

Privind încetarea contractului individual de muncă Melniciuc Gh.Laura Mădălina în funcția  de asistent personal ,al persoanei cu handicap grav.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 252 din 2023

 

Nr.251

08.08.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

 

Nr.250

08.08.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.249

08.08.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.248

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilorpersoanei contractuale Tudor Ioan -șofer I  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 248 din 2023
Nr.247

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale persoanei contractuale Meluș Ioan   -referent 1 A  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 247 din 2023
Nr.246

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei Pascal Mioara  -muncitor necalificat I  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 246 din 2023
Nr.245

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor persoanei contractuale Spiridon Ioan  -muncitor calificat I  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 245 din 2023

 

Nr.244

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor persoanei contractuale Cârjonțu Viorel  -șofer I  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 244 din 2023
Nr.243

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor  salariale doamnei Mocanu Nicoleta -referent asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 243 din 2023
Nr.242

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei Pupăză Gina -referent asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 242 din 2023
Nr.241

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei Helgiu Elena -referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 241 din 2023
Nr.240

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnului  Pană Ion -referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 240 din 2023
Nr.239

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei Pană Lăcrămioara -referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 239 din 2023
Nr.238

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea  drepturilor salariale doamnei Dima Marilena -referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 238 din 2023
Nr.237

08.08.2023

Caracter  individual

Privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Țăpoi Ana Maria -consilier asistent.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 237 din 2023
Nr.236

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei Calance Mihaela Marcela -consilier superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 236 din 2023

 

 

Nr.235

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale domnului Guzganu Cristina -consilier superior al comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 235 din 2023
Nr.234

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale domnului Guzganu Marcel -secretar general al comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 234 din 2023
Nr.233

08.08.2023

Caracter  individual

Privind încetarea plății indemnizației pentru persoana  cu handicap grav ,Neculăiță Matei din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 233 din 2023
Nr.232

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei Țăpoi Ana Maria -consilier asistent (achiziții publice ) în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 232 din 2023
Nr.231

03.08.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.230

08.08.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav,Ordace Gheorghe din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 230 din 2023
Nr.229

03.08.2023

Caracter  individual

Privind constituirea Comisiei pentru analizarea ofertelor depuse în vederea vânzării unui teren în suprafata de 680 mp ce aparține domeniului n privat  al comunei Costești

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 229 din 2023
Nr.228

26.07.2023

Caracter  individual

Pentru rectificarea actului de căsătoriei nr.19 din 05.10.1947,înregistrat la Primăria Costești ,județul Vaslui privind pe Gâlea Ioan și Barbu Măndița.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.228 din 2023
Nr.227

26.07.2023

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.226

26.07.2023

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.225

26.07.2023

Caracter  individual

Privind aprobarea Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea corupției  și implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2023,la nivelul Primăriei Costești ,județul Vaslui Primarul comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 225 din 2023

 

Nr.224

26.07.2023

Caracter  individual

Privind  stabilirea dreptului la venit garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței ,acordat domnului Bulgaru Bogdan Gabriel cu domiciliul în loc Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 224 din 2023

 

Nr.223

10.07.2023

Caracter  individual

Privind constituirea comisiei de recepție asupra documentației tehnice pentru realizarea obiectivului ,,ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL/PUG ÎN COMUNA COSTEȘTI prin PNRR/2022/C10FONDUL LOCAL,,și PNRR/2022/C10FONDUL LOCAL ,,și STUDII FUNDAMENTARE PRIN PNRR/2022/C10FONDUL LOCAL.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 223 din 2023
Nr.222

 

 

 

Caracter  individual

 

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.221

05.07.2023

Caracter  individual

Privind încetarea acordării  indemnizației persoanei cu handicap Astanei Stratulat Catinca din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 221 din 2023
Nr.220

05.07.2023

Caracter  individual

Privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă  doamnei Pascal Mioara-persoana contractuală  în funcția de muncitor necalificat I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 220 din 2023
Nr.219

05.07.2023

Caracter  individual

Privind modificarea  ajutorului social beneficiarului Băsescu Petru din satul Chițcani ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 219 din 2023
Nr.218

05.07.2023

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului social beneficiarului Băsescu Daniel din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 218 din 2023
Nr.217

05.07.2023

Caracter  individual

Privind modificarea ajutorului social beneficiarului Stratulat Petru din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 217 din 2023
Nr.216

05.07.2023

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului social beneficiarului Danda Ion din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 216 din 2023
Nr.215

205.07.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.214

05.07.2023

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului social beneficiarului Legănuța Maricel din satul Rădești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 214 din 2023
Nr.213

03.07.2023

Caracter  normativ

Privind constituirea comisiei de recepție asupra  investițiilor realizate la nivelul comunei   Costești ,județul Vaslui din fondurile proprii precum  și din finanțările venite de la Guvernul României.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr213 din 2023
Nr.212

03.07.2023

Caracter  individual

Privind delegarea atribuțiilor conferite de lege Primarului către Viceprimarul comunei Costești   ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 212 din 2023
Nr.211

03.07.2023

Caracter  individual

Privind instituirea măsurii de recuperare  a sumelor plătite ilegal persoanei Stratulat Catinca din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 211 din 2023
Nr.210

27.06.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav ,Balaur Tinca din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 210 din 2023
Nr.209

23.06.2023

Caracter  individual

Privind încetarea alocației de susținere a familiei domnului Neculache Ionel domiciliat în sat Chițcani, comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 209 din 2023
Nr.208

23.06.2023

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței ,acordat domnului Dedei Mihai din  comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 208 din 2023
Nr.207

23.06.2023

Caracter  individual

Privind încetarea acordării plății ajutorului social beneficiarului  Dobrin Vaslică din satul Pîrvești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 207 din 2023
Nr.206

23.06.2023

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului social beneficiarului Trofin Ioan domiciliat în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 206 din 2023
Nr.205

21.06.2023

Caracter  individual. Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.204

21.06.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație de hrană pentru personalul din aparatul de specialitate a primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 204 din 2023
Nr.203

12.06.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav,Serafim Mihai din satul Costești ,comuna Costești,județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 203 din 2023
Nr.202

16.06.2023

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.201

12.06.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav,Suru Costică dinsatul Costești ,comuna Costești,județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr.201 din 2023
Nr.200

31.05.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei Pupăză Gina-referent asistent  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.200 din 2023
Nr.199

31.05.2023

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.198

31.05.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei  Pascal Mioara -muncitor necalificat I  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.198 din 2023
Nr.197

31.05.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale domnului Spiridon Ioan-muncitor necalificat I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 197 din 2023
Nr.196

31.05.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale domnului Tudor Ioan-șofer I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 196 din 2023
Nr.195

31.05.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale domnului Cîrjonțu Viorel – -șofer I în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr195 din 2023
Nr.194

31.05.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale domnului Helgiu Elena-referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 194 din 2023
Nr.193

31.05.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale domnului Meluș Ioan-persoana contractuală în cadrul  cabinetului primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 193 din 2023
Nr.192

31.05.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei Mocanu Nicoleta-referent asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 192 din 2023
Nr.191

31.05.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale domnului Pana Lacramioara-referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 191 din 2023
Nr.190

31.05.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale domnului Pana Ion-referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr 190 din 2023
Nr.189

31.05.2023

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.188

31.05.2023

Caracter  individualPrivind asigurarea drepturilor salariale domnului Guzganu Marcel -secretar general al comunei Costești  ,jud Vaslui. Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr 188 din 2023
Nr.187

31.05.2023

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Trofin Ioan cu domiciliul în loc Costești ,com Costești ,jud Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 187 din 2023
Nr.186

31.05.2023

Caracter  individual

Privind acordarea  unor cheltuieli de înmormântare ,conform actului seria D12 nr.135518,emis de comuna Costești  pe numele /prenumele defunctului Trofin .V.Maria cu ultim domiciliu  în satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr 186 din 2023
Nr.185

31.05.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav ,Panainte Ana din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr 185 din 2023
Nr.184

31.05.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav ,Burghelea Elena din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.184 din 2023
Nr.183

26.05.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei Melniciuc Gh.Laura- Mădălina în funcția de asistent personal ,grdația 1 al persoanei cu handicap grav ,Coșeriu Gheorghe.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 183 din 2023
Nr.182

26.05.2023

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului  la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței  ,acordat domnului Rontea Ion cu domiciliul în loc Costești ,com Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 182 din 2023
Nr.181

26.05.2023

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului  la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței  ,acordat domnului Guzumaș Ion  cu domiciliul în loc Chițcani ,com Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 181 din 2023
Nr.180

26.05.2023

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței ,acordat doamnei Dobrin Vasilica cu domiciliul în loc Chițcani ,com .Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr 180 din 2023
Nr.179

22.05.2023

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.178

22.05.2023

Caracter  individual

Pentru modificarea alocației de sustinere a familiei doamnei Condurache Mirela din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 178 din 2023
Nr.177

22.05.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav ,Serafim Cristian din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 177 din 2023
Nr.176

22.05.2023

Caracter  individual

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap  Răileanu Adrian din sat Costești ,comina Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 176 din 2023
Nr.175

15. 05 2023

Caracter  individual

Privind incadrarea doamnei Buruiană Gh .Petronela ca asistent personal ,gradația 0 a persoanei cu handicap grav Ordace Veronica

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 175 din 2023
Nr.174

28.04.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.173

28.04.2023

Caracter  individual

Privind încetarea alocației de susținere a familiei domnului Pînzaru Dan  satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 173 din 2023
Nr.172

28.04.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav, Mălăeț Doina Adelina din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 172 din 2023
Nr.171

28.04.2023

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului social beneficiarului Apur Petru  din satul Pîrvești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 171 din 2023
Nr.170

28.04.2023

Caracter  individual

Privind suspendarea ajutorului social beneficiarului Danda Ioan din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 170 din 2023
Nr.169

28.04.2023

Caracter  individual

Privin încetarea ajutorului social beneficiarului Veisa Tatiana din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 169 din 2023
Nr.168

28.04.2023

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței ,acordat domnului Guzumaș Sorin cu domiciliul în satul Chițcani ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 168 din 2023
Nr.167

28.04.2023

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței ,acordat domnului Godică Adi cu domiciliul în satul Chițcani ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 167 din 2023
Nr.166

24.04.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav, Luchian ,Mariana din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 166 din 2023
Nr.165

28.04.2023

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței ,acordat domnului Dănilă Dumitru cu domiciliul în satul Chițcani ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 165 din 2023
Nr.164

28.04.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav, Astanei Stratulat Catinca din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 164 din 2023
Nr.163

28.04.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav, Smîntînă Romeo din satul Rădești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 163 din 2023
Nr.162

24.04.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.161

24.04.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei Guzumaș St. Maria ,ca asistent personal ,gradația 0,al persoanei cu handicap grav,Condurache Gh.Dumitru.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 161 din 2023
Nr.160

24.04.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap,Condurache Gh.Dumitru din satul Chițcani ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 160 din 2023
Nr.159

10.04.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.158

10.04.2023

Caracter  individual

Privind împuternicirea următoarelor persoane din cadrul Primăriei comunei Costești ,județul Vaslui ,în vederea asistării la încheierea unui act juridic de înstăinare a imobilului..

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 158 din 2023
Nr.157

10.04.2023

Caracter  individual

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap Dudău Sandu  din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 157 din 2023
Nr.156

10.04.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.155

10..04.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizației pentru persoana cu handicap grav,Chelsău Roxana  din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 155 din 2023
Nr.154

10.04.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.153

27.03.2023

Caracter  individual

Privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și /sau petrolieri ,acordat domnului Nistor Cătălin.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 153 din 2023
Nr.152

27.03.2023

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței ,acordat domnului Csibi Bela  din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 152 din 2023
Nr .151

27.03.2023

 

Caracter  individual

Pentru încetarea ajutorului social beneficiarului ,Buruiană Lenuța  domiciliat în loc.Pîrvești ,com Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 151 din 2023
NR.150 Caracter  individual Emisă

contrasemnată

Nr.149

20.03.2023

Caracter  individual

Privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și /sau petrolieri și a suplimentului pentru energie electrică ,acordat domnului Răileanu Adrian.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 149 din 2023
Nr.148

17.03.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei Serafim Lăcrămioara în funcția de asistent personal  gradația o,  persoanei cu handicap grav Serafim Gh.Vasile.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 148 din 2023
Nr.147

17.03.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap Serafim Gh.Vasile  din satul Pârvești  ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 147 din 2023
Nr.146

17.03.2023

Caracter  individual

Pentru încetarea ajutorului  social beneficiarului Nistor Cătălin domiciliat în loc.Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 146 din 2023
Nr.145

16.03.2023

Caracter  individual

Privind acordarea indemnizației  pentru persoana cu handicap grav Nistor Cătălin din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vsslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 145 din 2023
Nr.144

02.03.2023

Caracter  individual

Privind încetarea alocației de susținere benaficarului Osiac Marius Daniel din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 144 din 2023
Nr.143

10.03.2023

Caracter  individual

Privind aprobarea Planului în domeniul situațiilor de urgență  pe anul 2023.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 143 din 2023
Nr.142

10.03.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei Blănariu V.Daniela în funcția de asistent personal  gradația 4 ,persoanei cu handicap grav Blănariu R. Sergiu.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 142 din 2023
Nr.141

10.03.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației  persoanei cu handicap  Blănariu R.Sergiu din satul Puntișeni  , comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 141 din 2023
Nr.140

10.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Spiridon Valeriu din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 140 din 2023
Nr.138

02.03.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav Nistor Damian din satul Rădești  , comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 138 din 2023
Nr.137

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Smântână Ioan din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 137 din 2023
Nr.136

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Rontea Ionel din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 136 din 2023
Nr.135

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Rădăcină Dănuț Gabriel din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 135 din 2023
Nr.134

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Pălălaie Andreea Nicoleta din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 134 din 2023
Nr.133

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei anainte Constantin din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 133 din 2023
Nr.132

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Pînzaru Dan din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 132 din 2023
Nr.131

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Neștian Paulică din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 131 din 2023
Nr.130

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Neculache Ionel din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 130 din 2023
Nr.129

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Maxim Cristian din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 129 din 2023
Nr.128

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Munteanu Costel  din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 128 din 2023
Nr.127

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Mălăeț Ioan din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 127 din 2023
Nr.126

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Lăcătuș Ovidiu din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 126 din 2023
Nr.125

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Irimia  Bianca Elena din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 125 din 2023
Nr.124

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Haba Nicolae din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 124 din 2023
Nr.123

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Ghidu Constantin din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 123 din 2023
Nr.122

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Ghidu Constantin din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 122 din 2023
Nr.121

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Danda Ioan din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 121 din 2023
Nr.120

02.03.2023

Caracter  individual

 

Emisă

contrasemnată

Dispozitia .120 din 2023
Nr.119

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Condurache Mirela din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 119 din 2023
Nr.118

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Balica Anișoara din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 118 din 2023
Nr.117

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării  indicelui social de referință (ISR) familiei Agudaru Florin din comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 117 din 2023
Nr.116

02.03.2023

Caracter  normativ

Privind constituirea comisiei pentru inspecție fiscală în cadrul Primăriei comunei Costești și aprobarea programului de inspecție fiscală pe anul 2023

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 116 din 2023
Nr.115

 

Nr.114

 

Nr.113
Nr.112

 

Nr.111

24.02.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei Tigheci N.Otilia în funcția de asistent personal gradația 0 al persoanei cu handicap grav Panainte S.Elena.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 111 din 2023
Nr.110

24.02.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap Panainte S. .Elena din comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 110 din 2023
Nr.109

23.02.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei Gâlia P.Nicoleta în funcția de asistent personal gradația 1 al persoanei cu handicap grav Spiridon I.Mihăiță.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția nr.109 din 2023
Nr.108

23.02.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap Spiridon I.Mihăiță din  satul Costești ,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția nr.108 din 2023
Nr.107

20.02.2023

Caracter  individual

Privind organigrama cu numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 107 din 2023
Nr.106

20.02.2023

Caracter  individual

Privind constituirea Comitetului local pentru situații de urgență și aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică,atribuțiile ,funcționarea și dotarea Comitetului local pentru situații de urgență și Centrului operativ pentru situații de urgență al comunei Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 106 din 2023
Nr.105

20.02.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutor pentru încălzirea locuinței acordat  domnului  Chirica Constantin cu domiciliul sat Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziți105 din 2023
Nr.104

20.02.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutor pentru încălzirea locuinței acordat domnului Buruiană Toader cu domiciliul în sat Chițcani ,,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 104 din 2023
Nr.103

20.02.2023

Caracter  individual. Emisă

contrasemnată

Nr.102

16.02.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea domnului  Helgiu G.Cristinel ca asistent personal gradația 4 ,persoanei cu handicap Haba Neculai din satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 102 din 2023
Nr.101

16.02.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei Blăniță Ghe.Irina Nastasia ca asistent personal gradația 0 ,al  persoanei cu handicap ,Blăniță A.Alexandru -Ionuț din satul Rădești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 101 din 2023
Nr.100

15.02.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnzației persoanei cu handicap ,Haba Neculai din satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 100 din 2023
Nr.99

15.02.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnzației persoanei cu handicap ,Blăniță A.Alexandru -Ionuț din satul Rădești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 99 din 2023
Nr.98

05.02.2023

Caracter  individual

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap,Haba Gh.Ioan din  satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 98 din 2023
Nr.97

31.01.2023

Caracter  individual

 

Emisă

contrasemnată

Nr.96

31.01.2023

Caracter  individual

Privind stabilirea sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 96 din 2023
Nr.95

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei  Țuțu Ghergheta cu domiciliul în satul Puntișeni,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 95 din 2023
Nr.94

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei  Condurache Ileana  cu domiciliul în satul Costesti,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 94 din 2023
Nr.93

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei  Blănaru Victoria  cu domiciliul în satul Costesti,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 93 din 2023
Nr.92

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Balan Valeria  cu domiciliul în satul Costesti,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 92 din 2023
Nr.91

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat domnului  Maxim Ioan  cu domiciliul în satul Costesti,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 91 din 2023
Nr.90

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat domnului  Vameșu Gheorghe  cu domiciliul în satul Pîrvești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 90 din 2023
Nr.89

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei  Chirica Maria  cu domiciliul în satul Chițcani,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 89 din 2023
Nr.88

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Teletin Ecaterina  cu domiciliul în satul Pîrvești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 88 din 2023
Nr.87

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Chirvase Adela  cu domiciliul în satul Costesti,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 87 din 2023
Nr.86

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei  Toderascu Adela cu domiciliul în satul Costesti,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 86 din 2023
Nr.85

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Stratulat Maria  cu domiciliul în satul Costesti,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 85 din 2023
Nr.84

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Spiridon Constanța  cu domiciliul în satul Costesti,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 84 din 2023
Nr.83

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Spiridon Catinca  cu domiciliul în satul Costesti,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 83 din 2023
Nr.82

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei  Stratulat Georgeta  cu domiciliul în satul Costesti,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 82 din 2023
Nr.81

31.01.2023

Caracter  individual

 

Emisă

contrasemnată

Nr .80

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat domnului  Panainte Maricel  cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 80 din 2023
Nr.79

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat domnului Dedei Gheorghe  cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 79 din 2023
Nr.78

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat domnului Pană Ion  cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 78 din 2023
Nr.77

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Iordache Ion   cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 77 din 2023
Nr.76

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat domnului Mircea Ioan   cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 76 din 2023
Nr.75

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat domnului Smîntînă Gheorghe   cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 75 din 2023
Nr.74

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat domnului Cernat Gheorghe  cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 74 din 2023
Nr.73

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Chirvase Elena   cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 73 din 2023
Nr.72

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Parpalea Paraschiva    cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 72 din 2023
Nr.71

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Popica Maria  cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 71 din 2023
Nr.70

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Pană Cristina  cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 70 din 2023
Nr.69

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Stan Rusanda   cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 69 din 2023
Nr.68

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Catană Elena  cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 68 din 2023
Nr.67

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Rusu Elena   cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 67 din 2023
Nr.66

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Maxim Angela  cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 66 din 2023
Nr.65

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Moraru Maricica  cu domiciliul în satul Chițcani ,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 65 din 2023
Nr.64

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat domnului Guzumaș Costică   cu domiciliul în satul Chițcani,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 64 din 2023
Nr.63

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Helgiu Georgeta cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 63 din 2023
Nr.62

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Mavroian Suzeta  cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 62 din 2023
Nr.61

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat domnului Lăcătuș Ioan  cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 61 din 2023
Nr.60

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Negrea Vasilica cu domiciliul în satul Rădești ,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 60 din 2023
Nr.59

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Năstase Aurica   cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 59 din 2023
Nr.58

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat domnului Doroftei Iorgu  cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 58 din 2023
Nr.57

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat domnului Danda Marin  cu domiciliul în satul Puntișeni,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 57 din 2023
Nr.56

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat domnului Doboș Gheorghe  cu domiciliul în satul Puntișeni,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 56 din 2023
Nr.55

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Doroftei Petruța   cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 55 din 2023
Nr.54

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Doroftei Veluța  cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 54 din 2023
Nr.53

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat domnului  Cîrjonțu Vasile  cu domiciliul în satul Rădești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 53 din 2023
Nr.52

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat domnului Chiriac Gheorghe  cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 52 din 2023
Nr.51

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Balica Anișoara   cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 51din 2023
Nr.50

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Balaur Maria cu domiciliul în satul Costești,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 50 din 2023
Nr.49

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței  acordat doamnei Arsene Fotina   cu domiciliul în satul Dinga,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 49 din 2023
Nr.48

31.01.2023

Caracter  individual

Privind încetarea dreptului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Baciu Dumitru  cu domiciliul în satul Chițcani ,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 48 din 2023
Nr.47

25.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea și completarea plății  ajutorului social beneficiarului Guzumaș Gheorghe din satul Chițcani ,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 47 din 2023
Nr.46

25.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea  și completarea plății ajutorului social beneficiarului Amarandei Dumitdin satul Costești ,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 46 din 2023
Nr.45

25.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Țiplea Ștefan cu domiciliul în satul Rădești ,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 45 din 2023
Nr.44

25.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Trofin Ioan cu domiciliul în satul Costești ,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 44 din 2023
Nr.43

25.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea și completarea plății ajutorului social beneficiarului Serafim Gheorghe din satul Costești ,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 43 din 2023
Nr.42

25.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Puf Iuliana cu domiciliul în satul Pîrvești  ,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 42 din 2023
Nr.41

25.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Legănuță Maricel cu domiciliul în satul Rădești ,comuna Costești  ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 41 din 2023
Nr.40

25.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la  ajutor social acordat doamnei Manolache Sorina cu domiciliul în  satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 40 din 2023
Nr.39

25.01.2023

Caracter  individual

Privind încetarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței ,acordat domnului Baciu Dumitru cu domiciliul în sat Puntișeni ,comuna Costești.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 39 din 2023
Nr.38

38.01.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav, Cărare Nicu  din satul Rădești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 38 din 2023
Nr.37

25.01.2023

Caracter  individual

Privind împuternicirea următoarelor persoane din cadrul Primărie Costești ,județul Vaslui în vederea asistării la încheierea  unui act juridic de înstrăinare a imobilului

 

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 37 din 2023
Nr.36 Caracter  individual

 

Emisă

contrasemnată

Nr.35 Caracter  individual

 

Emisă

contrasemnată

Caracter  individual

 

Emisă

contrasemnată

Nr.33

 

Caracter  individual

 

Emisă

contrasemnată

Nr.32

 

Caracter  individual

 

Emisă

contrasemnată

Nr.31

19.01.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizația pentru persoana cu handicap grav ,HABA TASIA din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 31 din 2023
Nr.30

19.01.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea domnului MUNTEANU N.MIHAI în funcția de asistent persoanal ,gradația 0 al persoanei cu handicap grav, MUNTEANU I.LILIANA

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 30 din 2023
Nr.29

19.01.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap ,MUNTEANU M.LILIANA din satul Chițcani, comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția29 din2023
Nr.28

18.01.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei STÎNGĂ M.MIHAELA în funcția de asistent personal ,gradația 2 al persoanei cu handicap grav ,PUȘCAȘU ANDREEA- FLORENTINA.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 28 din 2023
Nr.27

18.01.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizație persoanei cu handicap ,PUȘCAȘU ANDREEA-FLORENTINA din satul Chițcani,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 27 din 2022
Nr.26

17.01.2023

Caracter  individual Emisă

contrasemnată

Nr.25

17.01.2023

Caracter  individual Emisă

contrasemnată

Nr.24

17.01.2023

Caracter  individual

Privind salarizareas doamnei MIRCIA N.CRISTINA în funcția de asistent personal ,gradația 0,al persoanei cu handicap grav ,RONTEA MIHAI-PETRUȚ din comuna Costețtu ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 24 din 2023
Nr.23

17.01.2023

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dnei PANĂ LĂCRĂMIOARA- referent superior -Compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al    Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 23 din 2023
Nr.22

17.01.2023

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dnei GUZGANU CRISTINA- consilier superior- Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 22 din 2023
Nr.21

17.01.2023

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dlui MELUȘ IOAN- persoana contractuala- în Cabinetul Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 21 din 2023
Nr.20

17.01.2023

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dnei PASCAL MIORA – persoana contractuala- ,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 20 din 2023
Nr.19

17.01.2023

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dnei CALANCE MIHAELA MARCELA – consilier superior-Compartimentul agricol ,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 19 din 2023
Nr.18

17.01.2023

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dnei MOCANU NICOLETA – referent asistent-Compartimentul monitorizare documente locale ,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 18 din 2023
Nr.17

17.01.2023

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dnei CÎRJONȚU MIHAELA -persoană contractuală în funcție de Bibliotecar în comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 17 din 2023
Nr.16

15.01.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei NĂSTASE I. DANIELA în funcția de asistent personal ,gradația 3 al persoanei cu handicap grav ,NĂSTASE L.ALEXANDRA-MARIA.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 16 din 2023
Nr.15

15.01.2023

Caracter  individual

Privind încetarea de drept  a indemnizație pentru persoana cu handicap grav NĂSTASE L.ALEXANDRA -MARIA din satul Dinga ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 15 din 2023
Nr.14

15.01.2023

Caracter  normativ

Privind constituirea Comitetului local pentru situații de urgență și Centrului operativ de situații de urgență și aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică ,atribuțiile ,funcționarea și dotarea Comitetului local pentru situații de urgență și Centrului operativ pentru situații de urgență al,comunei  Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 14 din 2023
Nr.13

15.01.2023

Caracter  individual

Privind încetarea de drept  a indemnizație pentru persoana cu handicap grav BACIU I.DUMITRU din satul Puntișeni ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 13 din 2023
Nr.12

12.01.2023

Caracter  individual

Privind imputernicirea următoarelor persoane din cadrul Primăriei comunei Costești,județul Vaslui în vederea asistării la încheiera unui act juridic de înstrăinare a imobilului.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 12 din 2023
Nr.11

11.01.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav STAN D.MĂNDIA  din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 11 din 2023
Nr.10

11.01.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav RĂILEANU ADRIAN din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 10 din 2023
Nr.9

11.01.2023

Caracter  individual

Privind împuternicirea următoarelor persoane din cadrul Primăriei comunei Costești ,județul Vaslui ,în vederea asistării la încheierea unui act juridic de înstrăinare a unui imobil.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 9 din 2023
Nr.8

05.01.2023

Caracter  individual

Privind inventarierea materiei impozabile la nivelul comunei Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 8 din 2023
Nr.7

05.01.2023

Caracter  individual

Privind componența Unității Locale de Sprijin  pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor și zoonozelor la nivelul comunei Costști ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 7 din 2023
Nr.6

05.01.2023

Caracter  individual

Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază al persoanei contractuale ,MIHAELA CÎRJONȚU -în funcția de BIBLIOTECAR gradul  I în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 6 din 2023
Nr.5

05.01.2023

Caracter  individual

Privind  rectificarea actului de căsătorie nr.42 din 04 decembrie 1958,înregistrat la Primăria Costești ,județul Vaslui privind pe MAXIM VASILE și MANOLACHE ELENA.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 5 din 2023
Nr.4

05.01.2023

Caracter  individual

Pentru rectificarea din oficiu  a actului de naștere nr.97 din 20 octombrie 1934,înregistrat la Primăria Costești ,județul Vaslui privind pe MAXIM VASILE.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 4 din 2023
Nr.3

05.01.2023

Caracter  individual

Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2022, a secțiunii dezvoltare,din excendentul anilor precedenți al bugetului local.

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 3 din2023
Nr.2

05.01.2023

 

Caracter  individual

Privind acordarea de drepturi salariale personalului contractual (asistenților personali) ,respectiv de indemnizații pentru persoanele cu handicap grav depe raza comunei Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 2 din 2023
Nr

01.01.2023

Caracter  individual

 

Emisă

contrasemnată

2022

Nr./Dată Denumire proiect Stare proiect Acțiuni
Nr.337

28.12.2022

 

Caracter  individual

 

Privind acordarea  de   indemnizație pentru persoana cu handicap grav CONDURACHE I .IOANA din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 337
Nr.336

21.12.2022

 

Caracter  individual

 

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap ,BĂSESCU AURICA din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 336
Nr.335

16.12.2022

 

Caracter  individual

 

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap ,RONTEA MIHAI-PETRUȚ din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 335
Nr.334

16.12.2022

 

Caracter  individual

 

 

 

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Nr.333

16.12.2022

 

Caracter  individual

 

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui în ședință ordinară

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 333
Nr.332

16.12.2022

 

Caracter  individual

 

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap ,MOCANU IONEL din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 332
Nr.331

12.12.2022

 

Caracter  individual

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap ,CRISTEA GICU din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

 

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 331
Nr.330

12.12.2022

 

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicapgrav STOIAN VASILE din munc.București,sect 1,str.Amiciției nr.19 cu reședința în satul Pîrvești ,str.Emiliei nr.8,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

 

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 330
Nr.329

28.11.2022

 

Caracter  individual

 

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui în ședință ordinară

 

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 329
Nr.328

28.11.2022

 

Caracter  individual

Privivind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului GODICA IONEL cu domiciliul în loc Chițcani ,jud Vaslui.

 

 

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 328
Nr.327

28.11.2022

 

Caracter  individual

Privind suspendarea ajutorului social beneficiarului DOBRIN VASILICA din satul Chițcani ,comuna Costești ,județul Vaslui

 

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 327
Nr.326

28.11.2022

 

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav DUDĂU I.GHEORGHE din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

 

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 326
Nr.325

28.11.2022

 

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei SPRÎNCEANĂ MIHĂIȚA  ,ca asistent personal gradația 3,al persoanei cu handicap grav,BĂSESCU A .AURICA.

 

 

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 325
Nr.324

28.11.2022

 

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei MIRCIA CRISTINA ,ca asistent personal gradația 0,al persoanei cu handicap grav,RONTEA MIHAI-PETRUȚ

 

 

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 324
Nr.323

28.11.2022

 

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat,alocației pentru susșinerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței ,acordat domnului NĂSTASA MARCEL cu domiciliul în loc Costești comuna Costești,jud Vaslui

 

 

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 323
Nr.322

28.11.2022

 

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat,alocației pentru susșinerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței ,acordat doamnei VEISA TATIANA cu domiciliul în loc Costești comuna Costești,jud Vaslui

 

 

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 322
Nr.321

28.11.2022

 

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat,alocației pentru susșinerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței ,acordat domnului BĂDĂRĂU IOAN cu domiciliul în loc Costești comuna Costești,jud Vaslui

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 321
Nr.320

28.11.2022

 

Caracter  individual

 

Privind acordarea de indemnizației pentru persoana cu handicap grav BACIU I.DUMITRU din sat  Puntișeni,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 320
Nr.319

28.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru rectificarea actului de deces nr.2 din 16 februarie 2022 ,înregistrat la Primăria Costești ,județul Vaslui ,privind pe ALEXANDRU ANA

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 319
Nr.318

28.11.2022

 

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizației pentru persoana cu handicap grav CONDURACHE ILIE din sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispozitia nr.118
Nr.317

21.11.2022

 

Caracter  normativ

Privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor din Consiliul Județean Vaslui,aflate în administrarea Consiliului Local Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 317
Nr.316

18.11.2022

 

 

 

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui în ședință ordinară

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 316
Nr.315

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Nită Elena cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 315
Nr.315

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Nită Elena cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 315
Nr.314

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Iordache Robert cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 314
Nr.313

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Chirvasa Vasile cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 313
Nr.312

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Doroftei Neculai cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 312
Nr.311

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Radu Anca cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 311
Nr.310

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Doroftei Iorgu cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 310
Nr.309

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Nastase Aurica cu domiciliul în sat  Dinga ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 309
Nr.308

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Toderașcu Adela cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 308
Nr.307

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Toderașcu Ioan cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 307
Nr.306

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Negrea Vasilica cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 306
Nr.305

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Doboș Gheorghe cu domiciliul în sat  Puntișeni ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 305
Nr.304

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Lăcătuș Ioan cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 304
Nr.303

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Maxim Cristian cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 303
Nr.302

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Creangă Vasile cu domiciliul în sat  Pîrvești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 302
Nr.301

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Baciu Constantin cu domiciliul în sat  Chițcani ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 301
Nr.300

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Tutu Gheorgheta cu domiciliul în sat  Puntișeni ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 300
Nr.299

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Chirica Constantin cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 299
Nr.298

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Veisa Tatiana cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispozițtia 298
Nr.297

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Doroftei Petruța cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 297
Nr.296

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Chirica Maria cu domiciliul în sat  Chițcani ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 296
Nr.295

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Blanaru Elena cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 295
Nr.294

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Pîrciu Florin cu domiciliul în sat  Chițcani ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 294
Nr.293

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Danda Ioan cu domiciliul în sat  Pîrvești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 293
Nr.292

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Blanaru Mihaela cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 292
Nr.291

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Danda Marin cu domiciliul în sat  Puntișeni ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 291
Nr.290

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Ciobotaru Narcis cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 290
Nr.289

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Rontea Petrică cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 289
Nr.288

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Nistor Cătălin cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 288
Nr.287

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Băsescu Petru cu domiciliul în sat  Chițcani ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 287
Nr.286

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Trofin Ioan cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 286
Nr.285

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Condurache Ionel cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 285
Nr.283

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Bujeniță Mariana cu domiciliul în sat  Chițcani ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 283
Nr.282

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Balica Anișoara cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 282
Nr.281

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Serafim Gheorghe cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 281
Nr.280

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Balaur Maria cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 280
Nr.279

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Spiridon Constanța cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 279
Nr.278

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Panainte Mirela cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 278
Nr.277

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Stratulat Maria cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 277
Nr.276

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Spiridon Valeriu cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 276
Nr.275

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Condurachi Ileana cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 275
Nr.274

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Dedei Cristina cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 274
Nr.273

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Chirvase Adela cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 273
Nr.272

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Mavroian Suzeta cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 272
Nr.271

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Neculache Ionel cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 271
Nr.270

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Stan Victor cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 270
Nr.269

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Vameșu Gheorghe cu domiciliul în sat  Pîrvești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 269
Nr.268

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Costache Anișoara cu domiciliul în sat  Rădești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 268
Nr.267

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Blanaru Victoria cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 267
Nr.266

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Balaur Valeriu cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 266
Nr.265

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Balaur Marinela cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 265
Nr.264

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Balan Valeria cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 264
Nr.263

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Maxim Ioan cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 263
Nr.262

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Dudău Ștefan cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 262
Nr.261

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului  Neștian Costel cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 261
Nr.260

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Maxim Angela cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 260
Nr.259

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Danda Maria cu domiciliul în sat  Puntișeni  ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 259
Nr.258

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Cîrjonțu Vasile cu domiciliul în sat  Rădești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 258
Nr.257

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Stan Adela cu domiciliul în sat  Puntișeni ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 257
Nr.256

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Chiriac Gheorghe cu domiciliul în sat  Puntișeni ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 256
Nr.255

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Vama Elena cu domiciliul în sat  Puntișeni ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 255
Nr.254

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Arsene Fotina cu domiciliul în sat  Dinga ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 254
Nr.253

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Moraru Maricica cu domiciliul în sat  Chițcani ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 253
Nr.252

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Guzumaș Costică cu domiciliul în sat  Chițcani ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 252
Nr.251

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Doroftei Veluța cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 251
Nr.250

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Spiridon Catinca cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 250
Nr.248

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Legănuță Maricel cu domiciliul în sat  Radești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 248
Nr.247

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Helgiu Georgeta cu domiciliul în sat  Chițcani ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 247
Nr.246

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Dumitru Lascăr cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 246
Nr.245

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Catană Elena cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 245
Nr.244

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Țiplea Ștefan cu domiciliul în sat  Rădești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 244
Nr.243

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Smîntînă Ion cu domiciliul în sat  Rădești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 243
Nr.241

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Puf Relu cu domiciliul în sat  Puntișeni ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 241
Nr.240

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Calaver Aneta cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 240
Nr.239

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Ghidu Ioana cu domiciliul în sat  Puntișeni ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 239
Nr.238

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Pălălai Ionel cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 238
Nr.237

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Blănaru  Jănică cu domiciliul în sat  Puntișeni ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 237
Nr.236

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Pană Mihai cu domiciliul în sat  Chițcani ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 236
Nr.235

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Ghidu Constantin cu domiciliul în sat  Puntișeni ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 235
Nr.234

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Murariu Maria cu domiciliul în sat  Chițcani ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 234
Nr.233

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Puf Corneliu cu domiciliul în sat  Puntișeni ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 233
Nr.232

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Agudaru Florin cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 232
Nr.231

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Cernat Gheorghe cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 231
Nr.230

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Rusu Elena  cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 230
Nr.229

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Buruiană Toader cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 229
Nr.228

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Panainte Constantin cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 228
Nr.227

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Amarandei Dumitru cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 227
Nr.226

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Popa Focșa Gheorghe cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 226
Nr.225

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Godică Ionel cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 225
Nr.224

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Nițuca Cristea cu domiciliul în sat  Chițcani ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 224
Nr.223

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Răileanu Adrian cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 223
Nr.222

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Smîntînă Gheorghe cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 222
Nr.221

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Agudaru Neculai cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 221
Nr.220

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului  Guzumaș Gheorghe cu domiciliul în sat  Chițcani ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 220
Nr.219

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Puf Iuliana cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 219
Nr.218

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Doboșeru Lucian cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 218
Nr.217

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Chirica Petru  cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 217
Nr.216

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului  Blanaru Ioan cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 216
Nr.215

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Mircea Ioan cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 215
Nr.214

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Cernat Gheorghe  cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 214
Nr.213

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului  Godica Adi cu domiciliul în sat  Chițcani ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 213
Nr.212

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului  Mavroian Gheorghe cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 212
Nr.211

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Sfac Claudiu cu domiciliul în sat  Puntișeni ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 211
Nr.210

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamneiTeletin Ecaterina cu domiciliul în sat  Pîrvești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 210
Nr.209

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Parpalea Paraschiva cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 209
Nr.208

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Iordache Ion cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 208
Nr.207

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului  Haba Costel cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 207
Nr.206

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Popica Maria  cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 206
Nr.205

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Haba Petru cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 205
Nr.204

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Sfac Ion cu domiciliul în sat  Pîrvești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 204
Nr.203

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Apur Gheorghe cu domiciliul în sat  Pîrvești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 203
Nr.201

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Sfac Mihaela cu domiciliul în sat  Pîrvești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 201
Nr.200

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Cîrjonțu Vasile cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 200
Nr.199

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Pană Ion cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 199
Nr.198

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Vasluianu Vasile Leonard cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 198
Nr.197

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Dedei Gheorghe  cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 197
Nr.196

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Nestian Paulică  cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 196
Nr.195

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Bichilie  V Vasile   cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 195
Nr.194

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Rontea Ionel  cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 194
Nr.193

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Danda Ioan cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 193
Nr.192

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Horduna Maricica   cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 192
Nr.191

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Istrate Ioan   cu domiciliul în sat  Puntiseni ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 191
Nr.190

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Pana Cristina  cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 190
Nr.189

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Haba Nicolae cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 189
Nr.188

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Munteanu Costel cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 188
Nr.187

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Stan Rusanda cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 187
Nr.186

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Panainte Maricel cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 186
Nr.185

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Chirica Constantin  cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 185
Nr.184

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Danda Petrică  cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 184
Nr.183

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Buruina Lenuța cu domiciliul în sat  Pîrvești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 183
Nr.182

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Stratulat Georgrta cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 180
Nr.181

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnului Stratulat Petru cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 181
Nr.180

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Ghilimei Nela  cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 180
Nr.179

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Manolachi Sorina cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 179
Nr.178

18.11.2022

 

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Chirvase Elena cu domiciliul în sat  Costești ,comuna Costești

 

 

 

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 178
Nr.177

14.11.2022

 

Caracter individual

Pentru rectificarea actului de deces nr.11 din 01 Aprilie 2022,înregistrat la Primăria Costești ,județul Vaslui privind pe RÎPĂ MARIA

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 177
Nr.176

04.11.2022

 

Caracter  individual

Privind declanșarea procedurii de inventariere și constituirea comisiei de inventariere anuală a patrimoniului public și privat al comunei Costești  , ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 176
Nr.175

04.11.2022

 

Caracter  individual

Privind desemnarea gestionarului bunurilor aflate în patrimoniul , comunei Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 175
Nr.174

31.10.2022

 

Caracter  individual

Privind împuternicirea următoarelor persoane din cadrul Primăriei comunei Costești ,județul Vaslui ,în vederea asistării la încheierea unui act juridic de înstrăinare a unui act juridic

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 174
Nr.173

31.10.2022

 

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței  domnului Băsescu Daniel din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 173
Nr.172

31.10.2022

 

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului social beneficiarului Godică Ionel din satul Chițcani ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 172
Nr.171

31.10.2022

 

Caracter  individual

Privind încetarea alocației de susținere a familiei domnului Popa Iulian din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 171
Nr.170

31.10.2022

 

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului social doamnei Sfac Mihaela   din satul Pîrvești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 170
Nr.169

31.10.2022

 

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului social beneficiarului Băsescu Daniel din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 169
Nr.166

31.10.2022

 

Caracter  individual

Privind aprobarea Listei destinatarilor finali  în vederea acordării de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți

 

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 166
Nr.165

21.10.2022

 

Caracter  individual

Pentru încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap ,Postolache Elena din satul Chițcani ,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 165
Nr.164

 

Caracter  individual

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui în ședință ordinară

Emisă

contrasemnată

Dispoziția 164
Nr.163

14.10.2022

Caracter  individual

Privind rectificarea actului de deces nr.23 din 05 octombrie  2021  înregistrat la Primăria Costești , judetul Vaslui privind pe Spanache Maria.

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 163
Nr.162

14.10.2022

Caracter  individual

Privind rectificarea actului de deces nr.4 din 11 martie 2022 înregistrat la Primăria Costești , judetul Vaslui privind pe Țiplea Petru.

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 162
Nr.161

14.10.2022

Caracter  individual

Privind încetarea de drept  a indemnizației pentru persoana cu handicap ,Bălan Pricop  din satul Costești, comuna Costesti, judetul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 161
Nr.160

03.10.2022

Caracter  individual

Pentru modificarea alocției de susținere a familiei domnului Maxim Cristian ,domiciliat în localitatea Costești, comuna Costești, judetul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

 

Dispozitia 160

Nr.159

03.10.2022

Caracter individual

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui în ședință ordinară

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 159
Nr.158

29.09.2022

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav ȚIPLEA CONSTANTIN din satul Rădești, comuna Costesti, judetul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

 

Dispozitia 158

Nr.157

29.09.2022

Caracter  individual

Privind modificarea și completarea Dispoziției nr251/2021 privind instituirea măsurii de recuperare a sumelor plătite ilegal în perioada 2019-2021,persoanei cu handicap Andriesei Gelu din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

 

Emisă

contrasemnată

 

Dispozitia 157

Nr.156

29.09.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,acordat domnului Brasoveanu Teodor cu domiciliul in localitatea Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 156
Nr.155

29.09.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței acordat doamnei BALICA ANIȘOARA cu domiciliul in  comuna Costesti, judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 155
Nr.154

29.09.2022

Caracter  individual

Privind aprobarea Listei destinatarilor finali în vederea acordării de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 154
Nr.153

2909.2022

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav ,CREANGA I.ELENA din comuna Costesti, judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 153

 

Nr.152

26.09.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea dreptului la venit minim garantat,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței ,acordat domnului RĂDĂCINĂ DĂNUȚ GABRIEL cu domiciliul în  comuna Costesti, judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 152
Nr.151

26.09.2022

Caracter  individual

 

Emisa

contrasemnata

Nr.150

26.09.2022

Caracter  individual

Privind modificarea și completarea  a fișei postului doamnei DIMA MARILEN în funcția de referent superior-Compartiment asistență socială-în cadrul aparatului de specialitate al primarului   comunei Costesti, judetul Vaslui.

Emisă

contrasemnata

Dispozitia 150
Nr.149

23.09.2022

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului beneficiarului CONDURACHE CĂTĂLIN din comuna Costesti, judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 149
Nr.148

23.09.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței ,acordat doamnei PANAINTE MIRELA din  comuna Costesti, judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 148
Nr.147

23.09.2022

Caracter  individual

Privind acordarea de ajutor social beneficiarului PANĂ MIHAI din satul Chițcani, comuna Costesti, judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 147
Nr.146

23.09.2022

Caracter  individual

Privind încetarea de drept a indemnizației penteu persoana cu handicap grav NEGREA  GHEORGHE din satul Rădești,  comuna Costesti, judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 146
Nr.143

31.08.2022

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dlui MELUS IOAN -persoana contractual  in Cabinetul Primarului comunei Costesti, judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 143
Nr.142

29.08.2022

Caracter  individual

Privind incetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap  HABA GH.SANDU din satul Costesti , comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 142
Nr.141

29.08.2022

Caracter  individual

Pentu rectificarea mentiunii de desfacere a casatoriei in instanta inscrisa pe marginea actului de casatorie nr.16 din 19 octombrie 2001 inregistrat la Primaria Costesti ,judetul Vaslui privind pe SPIRIDON IOAN si GALIA NICOLETA.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 141
Nr.140

29.08.2022

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de baza lunar al persoanei contractuale MIHAELA CIRJONTU -in functia de BIBLIOTECAR gradul I A in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 140
Nr.139

25.08.2022

Caracter individual

Privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca doamnei TAPOI ANA MARIA-consilier asistent

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 139
Nr.138

25.08.2022

Caracter  individual

Privind incetarea prin acordul partilor,consemnat in scris ,a raportului de serviciu al doamnei LUPU ELENA-avand functia de executie de consilier clasa I ,gradul profesional principal gradatia 2, compartimentul contabilitate,din aparatul de specialitate al Primarului comunei Costesti,judetul Vaslui incepand cu data de 05.09.2022

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 138
Nr.137

24.08.2022

Caracter  individual

Privind incetarea ajutorului social beneficiarului BASESCU DANIELdin satul Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 137
Nr.136

28.07.2022

Caracter normativ

Privind inventarierea materiei impozabile la nivelul U.A.T.Comuna Costești

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 136
Nr.135

19.08.2022

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului LEGANUTA MARCEL cu domiciliul in sat Radesti, comuna Costesti ,județul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 135
Nr.134

28.07.2022

Caracter individual

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui în ședință extraordinară

Emisă

contrasemnată

Dispozitia 134
Nr.133

17.08.2022

Caracter  individual

Privind incetarea platii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav,DUDAU GABRIEL din satul Costesti,comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 133
Nr.132

17.08.2022

Caracter  individual

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei domnului ARSENE IANOS, domiciliat in sat Dinga, comuna Costesti ,județul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 132
Nr.131

17.08.2022

Caracter  individual

Privind incetarea acordarii platii ajutorului social al beneficiarului LUCA LINA din satul Chițcani ,comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 132
Nr.130

17.08.2022

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav ,ANDRIESEI GELU din satul Chitcani ,comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 130
Nr.129

17.08.2022

Caracter  individual

Privind numirea dnei TAPOI ANA MARIA in functie publica de executie definitiva prin transformarea postului din CONSILIER,clasaI ,grad profesional debutant in CONSILIER ,clasa I ,grad profesional asistent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 129
Nr.128

10.08.2022

Caracter  normativ

Privind aprobarea PLANULUI de INTEGRITATE pentru implementarea STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE (S.N.A)2021-2025, la nivelul Primariei comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 128
Nr.127

10.08.2022

Caracter  individual

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costești ,județul Vaslui,în ședință ordinară

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 127
Nr.126

10.08.2022

Caracter  normativ

Privind aprobarea Declaratiei privind asumarea unei agende de integritate orgazitionala in coordonatele Strategiei Nationale Anticoruptie (S.N.A)2021-2025,desemnarea coordonatorului implementarii planului de integritate si a persoanelor responsabile cu punere in aplicare a masurilor incluse in planul de integritate pentu S.N.A 2021-2025,la nivelul Primariei Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 126
Nr.125

10.08.2022

Caracter  individual

Privind aprobarea modalitatilor de identificare si verificare a destinatarilor finali ai masurii pentu acordarea unui sprijin material pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-nascuti

Emisa

contrasemnata

Dispozitia nr.125
Nr.124

10.08.2022

Caracter  individual

Privind  constituirea la nivelul comunei Costesti ,judetul Vaslui a Grupului de lucru pentru implementarea masurii pentru acordarea unui sprijin material pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-nascuti .

Emisa

contrasemnata

Dispozitia nr.124
Nr.123

28.07.2022

Caracter  individual

Privind  modificarea alocatiei de sustinere a familiei domnuluiMAXIM CRISTIAN din comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia nr.123
Nr.122

28.07.2022

Caracter  individual

Privind incetarea ajutorului socialbeneficiarului SFAC ION din satul Parvesti, comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia nr.122
Nr.121

25.07.2022

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social domnului DANDA ION  din comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 121
Nr.120

25.07.2022

Caracter  individual

Privind  modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului GODICA IONEL din  satul Chitcani , comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 120
Nr.119

15.07.2022

Caracter  individual

Pentru incetarea alocatiei desustinere a familiei doamnei ARSENE SIMONA din sat Dinga comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 119
Nr.118

15.07.2022

Caracter  individual

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei domnului GODICA IONEL  din sat Chitcani, comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 118
Nr.117

15.07.2022

Caracter  individual

Privind  modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului SFAC ION  din  sat Parvesti, ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 117
Nr.116

15.07.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav CREANGA S.ELENA  din comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia nr.116
Nr.115

11.07.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav SERAFIM VASILE din satul Parvesti , comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia nr.115
Nr .113

07.07.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav NECULAITA MATEI din satul Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia nr.113
Nr.112

30.06.2022

Caracter  individual

Privind  constituirea comisiei pentru inspectie fiscala in cadrul Primariei comunei Costesti si aprobarea programului de inspectie fiscala pe anul 2022

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 112
Nr.111

30.06.2022

Caracter  individual

Privind  stabilirea dreptului la venit minim garantat alocatie pentru sustinerea familiei ,ajutor pentru incalzirea locuintei acordat domnului AGUDARU FLORIN din comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 111
Nr.110

30.06.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap ,AGUDARU CONSTANTIN din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 110
Nr.109

20.06.2022

Caracter  individual

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costesti,judetul Vaslui in sedinta ordinara

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 109
Nr.108

06.06.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea ajutorului social beneficiarului DANDA MARIA   din satul Puntiseni ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 108
Nr.107

06.06.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap ,VAMA LUTA  din satul Puntiseni ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 107
Nr.106

30.05.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea ajutorului social beneficiarului CHIRICA PETRU  din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 106
Nr.105

30.05.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat pentru sustinerea familiei,ajutor pentru incalzirea locuintei acordat domnului HABA NICOLAE cu domiciliul in sat Costesti,comCostesti , judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 105
Nr.104

30.05.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat pentru sustinerea familiei,ajutor pentru incalzirea locuintei acordat domnului CREANGA VASILE cu domiciliul in sat Pirvesti,comCostesti , judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 104
Nr .103

16.05.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav PUF MARIA  din satul Puntiseni ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 103
Nr .102

16.05.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Ilie Ioana din satul Chitcani  ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 102
Nr.101

11.05.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Condurachi Dumitru din satul Chitcani ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 101

 

Nr.100

11.05.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea de drept a  indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav Haba Petrache ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 100
Nr.98

05.05.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Botosneanu Rodica din satul Chitcani  ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 98
Nr.97

29.04.2022

Caracter  individual

Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitii,,Reparatii si asigurare scurgere ape pluviale strazile nr.65,nr 6 si 31A, ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 97
Nr.96

29.04.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea ajutorului beneficiarului doamnei Ghilimei Nela  ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 96
Nr.94

20.04.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav CHIRVASA VERONICA  ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 94
Nr.93

18.04.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav ,GHILIMEI NELA  ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 93
Nr .92

08.04.2022

Caracter  individual

Privind  constituirea comisiei de receptie pentru achizitionarea produsului piatra sparta in vederea realizarii obiectivului ,,Lucrari de intretinere a drumurilor vicinale ,strazi si drumuri comunale de pe raza comunei Costesti ,judetul Vasluiu prin incheierea unui contract de furnizare,,prin achizitie directa a produsului piatra sparta cu diametrul de 0-63mm(CPV 14210000-6)

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 92
Nr.91

01.04.2022

 

Caracter individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social al beneficiarului Guzumas Ioan din satul Chitcani ,comuna Costesti judetul VASLUI

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 91
Nr.90

01.04.2022

 

Caracter individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social al beneficiarului Guzumas Sorin din satul Chitcani ,comuna Costesti judetul VASLUI

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 90
Nr.89

01.04.2022

 

Caracter individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social al beneficiarului Godica Adi  din satul Chitcani ,comuna Costesti judetul VASLUI

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 89
Nr.88

01.04.2022

 

Caracter individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social al beneficiarului Serafim Tonica din satul Costesti ,comuna Costesti judetul VASLUI

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 88
Nr.87

01.04.2022

 

Caracter individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social al beneficiarului Rontea Ion din satul Costesti ,comuna Costesti judetul VASLUI

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 87
Nr.86

01.04.2022

 

Caracter individual

Privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si /sau petrolieri acordat doamnei Ivanica Aglaia

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 86
Nr.85

01.04.2022

 

Caracter individual

Privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si /sau petrolieri acordat domnului Smintina Gheorghe

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 85
Nr.84

01.04.2022

 

Caracter individual

Privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si /sau petrolieri acordat domnului Ferenta Gheorghe

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 84
Nr.83

01.04.2022

 

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Haba GH Ioan din satul Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 83
Nr.82

01.04.2022

 

Caracter individual

Privind incetarea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap Ripa Maria din satul Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 82
Nr.81

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR)familiei Nestian Paulica din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 81
Nr.80

25.03.2022

 

Caracter individual

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei doamnei  Costache Anisoara domiciliat in sat Radesti ,  comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 80
Nr.79

25.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea alocatiei de sustinere a familiei domnului Nestian Paulica ,domiciliat in loc Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 79
Nr.78

25.03.2022

Caracter individual 

Privind numirea dnei PUPAZA GINA in functie publica de executie definitiva ,prin transformarea postului din REFERENT ,clasa III ,grad profesional debutant ,in REFERENT ,clasa III ,grad profesional asistent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 78
Nr.77

25.03.2022

 

Caracter individual

Privind numirea dnei MOCANU NICOLETA in functie publica de executie definitiva ,prin transformarea postului din REFERENT ,clasa III ,grad profesional debutant ,in REFERENT ,clasa III ,grad profesional asistent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 77
Nr.76

25.03.2022

 

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Vama Luta din satul Puntiseni ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 76
Nr.74

21.03.2022

 

Caracter individual

Privind incetarea de drept prin deces a indemnizatiei pentru persoana cu handicap Palade Constantin din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 74
Nr.73

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind stabilirea sumelor acordate necuvenit cu titlu de supliment pentru consumul de combustibili solizi si /sau petrolieri

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 73
Nr.72

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind stabilirea sumelor acordate necuvenit cu titlu de supliment pentru consumul de energie

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 72
Nr 71

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind stabilirea sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si /sau petrolieri

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 71
Nr 70

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Irimia Bianca Elena din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 70
Nr 69

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Spiridon Valeru  din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 69
Nr 68

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Smintina Ioan din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 68
Nr 67

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Rontea Ionel din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 67
Nr.66

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Pinzaru Dan din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 66
Nr.65

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Panainte Constantin din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 65
Nr.64

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei  Palalai Andreea Nicoleta din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 64
Nr.63

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei  Popa Iulian din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 63
Nr 62

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Lacatus Ovidiu din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 62
Nr 61

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Neculache Ionel din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 61
Nr.60

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Maxim Cristian din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 60
Nr 59

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei  Munteanu Costeldin comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 59
Nr.58

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Malaet Ioan din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 58
Nr .57

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Haba Petru din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 57
Nr 56

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Arsene Ianos din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 56
Nr .55

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Danda Ioan din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 55
Nr.54

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Ghidu Constantin din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 54
Nr.53

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Godica Ionel din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 53
Nr .51

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Ciobotaru Narcisdin comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 51
Nr .50

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Arsene Simona din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 50
Nr 49

04.03.2022

 

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta (ISR) familiei Agudaru Florin din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 49
Nr 48  

Caracter individual

Emisa

contrasemnata

Nr.47

03.03.2022

 

Caracter individual

Privind incetarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei ,acordat domnului Panainte Alexandru cu domiciliul in sat Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 47
Nr .46

03.03.2022

 

Caracter individual

Privind incetarea ajutorului socialbeneficiarului domnului Osiac Marius Daniel ,domiciliat in loc Costesti,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 46
Nr .45

03.03.2022

 

Caracter individual

Privind recalcularea cuantumului ajutorului social si a numarului de ore de munca urmand a fi prestate lunar de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 45
Nr .44

01.03.2022

 

Caracter individual

Privind imputernicirea urmatoarelor persoane din cadrul Primariei comunei Costesti ,judetul Vaslui ,im vederea asistarii la incheierea unui act juridic de instrainare a unui imobil.

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 44
Nr .43

28.02.2022

 

Caracter normativ

 

Emisa

contrasemnata

Nr .42

28.02.2022

 

Caracter normativ

Privind constituirea Comitetului local pentru situatii de urgenta si Centrului operativ pentru situatii de urgenta si aprobarea Regulamentului privind structura orgnizatorica ,atributiile ,functionarea si dotarea Comitetului local pentru situatii de urgenta si Centrului operativ pentru situatii de urgenta al comunei COSTESTI,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 42
Nr .41

28.02.2022

 

Caracter individual

Privind incetarea de drept prin deces a imdemnizatiei pentru persoana cu handicap Mavroian Gheorghe din comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 41
Nr .40

25.02.2022

 

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Palade Constantin ,domiciliat in localitatea Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 40
Nr .39

24.02.2022

 

Caracter normativ

privind constituireacomisiei de receptie la terminarea lucrarilor partial facturate si neexecutate in termen la obiectivul de investitii,,Modernizare drumuri comunale in comuna Costesti ,judetul Vaslui,, .

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 39
Nr .38

22.02.2022

 

Caracter normativ

Privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2022

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 38
Nr .37

24.02.2022

 

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap gravBuruiana Gh.Ioan domiciliat in local in satul Puntiseni,comuna Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 37
Nr .36

22.02.2022

 

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Chirvasa Catinca domiciliata in localitatea Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 36
Nr .35  

Caracter individual

Emisa

contrasemnata

Nr .34

22.02.2022

 

Caracter individual

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei domnului Osiac Marius Daniel domiciliat in localitatea Costesti ,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 34
Nr.33

17.02.2022

 

Caracter individual

Privind  instituirea masurii de recuperare a sumelor platite ilegal peste nivelul prevazut de lege (depaseste indemnizatie viceprimar) in anul 2021 ,functionarului public CALANCE MIHAELA MARICELA  -consilier in aparatul de specialitate al primarului comunei Costesti,judetul Vaslui

 

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 33
Nr.32

17.02.2022

Caracter individual

Privind  instituirea masurii de recuperare a sumelor platite ilegal peste nivelul prevazut de lege (depaseste indemnizatie viceprimar) in anul 2021 ,functionarului public GUZGANU CRISTINA -consilier in aparatul de specialitate al primarului  comunei Costesti,judetul Vaslui

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 32
Nr.31

17.02.2022

Caracter individual

Privind  instituirea masurii de recuperare a sumelor platite ilegal peste nivelul prevazut de lege (depaseste indemnizatie viceprimar) in anul 2021 ,functionarului public GUZGANU MARICEL -secretar general UAT Costesti,judetul Vaslui

 

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 31
Nr.30

11.02.2022

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Puscasu Elena din satul Radesti,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

 

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 30
Nr.29

11.02.2022

Caracter individual

Privind  stabilirea sumelor acordate  necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si /sau petrolieri

 

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 29
Nr 28

11.02.2022

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului  ajutorului pentru incalzirea locuintei domnului Mavroian Gheorghe cu domiciliul in sat Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui .

 

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 28
Nr .27

10.02.2022

Caracter individual

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei domnului Mavroian Gheorghe ,domiciliat in sat Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui

 

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 27
Nr.26

10.02.2022

Caracter individual

Privind desemnare domnului viceprimar Lucian Pascal ca responsabil cu colectarea selectiva a deseurilor.

 

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 26
Nr.25

10.02.2022

Caracter individual

Pentru rectificarea actului de nastere nr.152 din 30.10.1952 inregistrat la Primaria Costesti ,judetul Vaslui privind pe Lacatus Lascar

 

Emisa

contrasemnata

Dispozitia 25
Nr 24

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Rontea Ion cu domiciliul in sat Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

 

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 24
Nr 23

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea si completarea platii ajutorului social beneficiarului Guzumas Gheorghe din satul Chitcani ,comuna Costesti ,judetul Vaslui

 

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 23
Nr 22

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea  dreptului la ajutor social acordat doamnei Manolachi Sorina din satul Costesti ,comuna Costesti ,Judetul ,Vaslui

 

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 22
Nr 21

21.01.2022

Caracter individual

Pentru modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Leganuta Maricel cu domiciliul in sat Radesti,comuna Costesti,judetul Vaslui

 

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 21
Nr 20

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Trofin Ioan cu domiciliul in sat Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui

 

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 20
Nr 19

21.01.2022

Caracter individual

Pentru incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului Rontea Petrica din satul Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 19
Nr 18

21.01.2022

Caracter individual

Pentru  incetarea alocatiei de sustinere a familiei doamnei Balica Constantin ,domiciliata in loc Costesti,judetul Vaslui

 

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 18
Nr 17 Caracter individual       Emisa

contrasemnata

Nr 16

21.01.2022

Caracter individual

Privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei domnului Malaet Constantin ,domiciliat in localitatea Costesti ,judetul Vaslui

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 16
Nr 15

21.01.2022

Caracter individual

Privind incetarea acordarii platii ajutorului social al beneficiarului Botosneanu Maricel din satul Chitcani comuna Costesto,judetul Vaslui

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 15
Nr 14

21.01.2022

Caracter individual

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei domnului Tiplea Stefan ,domiciliat in sat Radesti,comuna Costesti,judetul Vaslui

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 14
Nr 13

21.01.2022

Caracter individual

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei domnului Ghimpu Marian domiciliat in sat Chitcani,comuna Costesti ,judetul Vaslui

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia13
Nr 12

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea alocatiei de sustinere a familiei doamnei Condurache Mirels domiciliata in sat Costesti comuna Costesti ,judetul Vaslui

 

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 12
Nr.11

21.01.2022

Caracter normativ

Privind angajarea ,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare la nivelul Institutiei Primarului comunei Costesti,judetul Vaslui

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 11-2022 ALOP
Nr.10

21.01.2022

Caracter normativ

Privind acordarea de catre Institutia Primarului comunei Costesti ,judetul Vaslui a indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap grav

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 10
Nr.9

21.01.2022

Caracter individual

Privind stabilirea sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 9
Nr.8

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat doamnului Smantana Petru cu domiciliul in sat Puntiseni ,comuna Costesti

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 8
Nr.7

21.01.2022

Caracter individual

 

      Emisa

contrasemnata

Nr.6

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat doamnei Maxim Angela cu domiciliul in sat Costesti ,comuna Costesti

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 6
Nr.5

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzire locuinta acordata domnului Botosneanu Mitica cu domiciliul in Chitcani,comuna Costesti

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 5
Nr.4

04.01.2022

Caracter individual

Privind instituirea masurii de recuperare a sumelor platite ilegal persoanei cu functie publica de executie dnei Sprinceana Raluca -Gabriela –consilier clasa I grad profesional debutant in cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 4
Nr.3

03.01.2022

Caracter normativ

Privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2021,a sectiunii  de dezvoltare din excendentul anilor precedenti  al bugetului local

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 3
Nr .2

03.01.2022

Caracter normativ

Privind delegarea de atributii dlui Melus Ioan-persoana contractual in Cabinetul Primarului comunei Costesti,judetul Vaslui

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 2
Nr .1

03.01.2022

Caracter normativ

Privind delegarea de atributii dlui PASCAL LUCIAN-in functia de vieprimar al comunei COSTESTI ,JUDETUL VASLUI

 

      Emisa

contrasemnata

Dispozitia 1

2021

Nr/Data Denumire proiect Stare proiect Actiuni
Nr.16.12.2021 Caracter individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului  pentru energie acordat doamnei IVANICA AGLAIA cu domiciliul in Costesti,Costesti

        Emisa

contrasemnata

Dispozitia 259
Nr.258

14.12.2021

Caracter individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului  pentru energie acordat doamnei PANA CRISTINA cu domiciliul in Costesti,Costesti

        Emisa

contrasemnata

Dispozitia 258
Nr.257

13.12.2021

 

Caracter individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului  pentru energie acordat domnului STAN VICTOR cu domiciliul in Costesti,Costesti

        Emisa

contrasemnata

Dispozitia 257
Nr.256

06.12.2021

Nr .255

06.12.2021

Caracter individual

Pentru modificarea alocatiei de sustinere a familiei domnului DANDA IOAN ,domiciliat in localitatea Costesti ,judetul Vaslui

              Emisa

contrasemnata

PROIECT

Dispozitia 255

Te invităm în grupul nostru de FB

Comuna Costești, județul Vaslui, cod poștal: 737145

Program de lucru:

LUNI – VINERI: 8:00 – 16:00

Link-uri utile

Suntem alături de cetățeni!

Nu ezitați să ne contactați cu privire la orice problemă din comuna Costești!

Primăria Costești © 2021.

Sari la conținut