Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

2022

Nr./Dată Denumire hotărâre Stare hotărâre Acțiuni

 

 

 

 

 

 

2021

Nr./Dată Denumire hotărâre Stare hotărâre Acțiuni

 

 

 

 

Nr .59

24.12.2021

 

Caracter normativ

Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 59 din 2021
 

 

 

Nr .58

24.12.2021

 

Caracter normativ

Hotarare pentru abrogarea Hotararii Consiliului local Costesti nr.54/14.12.2021 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti,judetul Vaslui ,incepand cu anul 2022

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 58 din 2021
 

 

 

Nr .57

24.12.2021

 

Caracter normativ

Hotarare privind rectificarea a IV a bugetului local pe anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 57 din 2021
 

 

 

Nr .56

14.12.2021

 

Caracter normativ

Hotarare privind aprobarera implementarii la nivelul comunei Costesti, judetul Vaslui a proiectului „Scoala in gradina cunoasterii”

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 56 din 2021
 

 

 

Nr .55

14.12.2021

 

Caracter normativ

Hotarare privind rectificarea a III-a bugetului local pe anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 55 din 2021  

 

 

Nr.54

14.12.2021

Caracter normativ

Hotarare privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti ,judetul Vaslui ,incepand cu anul 2022

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 54 din 2021
Nr. 53

14.12.2021

 

Caracter normativ

Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti si a serviciilor de interes local din subordinea Consiliului Local al   comunei   Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 53 din 2021
 

Nr. 52

14.12.2021

Caracter individual

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 52 din 2021
Nr.51

25.11.2021

Caracter normativ

Hotararea privind acordarea de burse scolare aferente anului 2021-2022 pentru elevii Scolii Gimnaziale ,,Sfantul Ierarh Luca ,, sat Costesti ,jud Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

Hotararea 51 din 2021
Nr.50

25.11.2021

Caracter normativ

Hotararea privind amenajarea grupurilor sanitare si dotarea cu utilitati la unitatile de invatamant de pe raza com.Costesti ,jud Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

         HCL nr 50 din 2021
Nr.49

25.11.2021

Caracter normativ

Hotararea privind instituirea taxei speciale de salubrizare la nivelul com Costesti,jud Vaslui incepand cu anul 2022

 

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 49 din 2021
Nr.48

25.11.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Bibliotecii Comunale Costesti

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 48 din 2021
Nr 47

.25.11.2021

Caracter normativ

Hotărarea privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Caminului Cultural din satul Costesti,com Costesti ,jud Vaslui

           Hotărâre

          ADOPTATĂ

 

        HCL nr.47 din 2021

Nr.46

25.11. 2021

Caracter  normativ

Hotararea privind aprobarea regulamentului privind masurile metodologice,   organizatorice ,termenele si circulatia proiectelor de hotarari supuse dezbaterii si aprobării Consiliului local al comunei Costesti

 

          Hotărâre

       ADOPTATĂ

        HCL nr 46 din 2021
Nr.45

25.11.2021

Caracter normativ

Hotararea privind acordarea unui sprijin financiar in vederea realizarii obiectivului ,,Lucrari de restaurare si consolidare″ biserica de lemn  ,,Sf Nicolae″ Manastirea Parvesti,  com Costesti ,jud Vaslui

         Hotarare

        ADOPTATA

 

        HCL nr 45 din 2021
Nr.44

25.11.2021

Caracter normativ

Hotararea privind valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate la nivelul comunei Costesti ,jud Vaslui in anul  2022

 

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 44 din 2021
Nr.43

21.10.2021

Caracter normativ

Hotararea privind insusirea Raportului de activitate la Registrul Agricol pe semestrul I anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 43 din 2021
Nr. 42

21.10.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea depunerii  Cererii de finantare pe Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny,, si a Devizului estimativ a proiectului ,,Extindere aductiune apa in satul Chitcani,comuna Costesti,judetul Vaslui.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 42 din 2021 
Nr. 41

21.10.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea depunerii Cererii de finantare pe Programul National de Investitii „Anghel Saligny” si a Devizului estimativ a proiectului „Asfaltare drumuri satesti in comuna Costesti”  judetul Vaslui.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 41 din 2021
Nr.40

15.10.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea trecerii finantarii obiectivului investitiei „Modernizare drumuri comunale in comuna Costesti ,judetul Vaslui”de la bugetul local al comunei Costesti,judetul Vaslui la bugetul de stat prin Programul National De Investitii „Anghel Saligny „.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 40 din 2021
Nr.39

15.10.2021

Caracter normativ

Hotararea privind rectificarea a II- a a bugetului local pe anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 39 din 2021
Nr.38

05.10.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea Devizului general si principal indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii „Mdernizare  sistem iluminat  public stradal in comuna Costesti ,judetul Vaslui.”

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 38 din 2021
Nr.37

05.10.20121

Caracter normativ

Hotararea privind aprobare Programul de pregatire,deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei in perioada de iarna 15 noiembrie 2021-15 martie 2022

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 37 din2021
Nr.36

05.10.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea aprobarea noilor indicatori asupra obiectivului de investitii „Modernizare drumuri de interes local din comuna COSTESTI,judetul VASLUI”conform OUG nr.15/2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 36 din 2021
Nr.35

05.10.2010

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici si finantare de la bugetul local al cheltuielilor,privind obiectivul de investitii”Modernizare drumuri comunale in comuna Costesti,judetul Vaslui”conform prevederilor OUG nr.15/2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 35 din 2021
Nr.34

05.10.2021

Caracter individual

Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta a CONSILIULUI LOCAL A COMUNEI COSTESTI,JUDETUL VASLUI

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 34 din 2021
Nr .33

24,09,2021

Caracter normativ

Hotararea pentru completarea actelor administrative adoptate anterior privind aprobarea indicatiilor tehnico-economici aferente obiectivului de investitii”Modernizare drumuri de interes local,sat Costesti,comuna Costesti,judetul Vaslui”

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 33 DIN 2021
Nr.32

17.08.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea infiintarii Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Costesti,serviciu cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 32 din 2021
Nr.31

17.08.2021

Caracter normativ

Hotararea pentru aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti si a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 31 din 2021
Nr.30

17.08.2021

Caracter normativ

Hotararea privind acodarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara  de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui,Barlad,Husi si Orasul Negresti ,judetul Vaslui-APC VASLUI

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 30 din 2021
Nr.29

17.08.2021

Caracter normativ

Hotararea privind  modificarea si completarea Hotararii Consiliului local Costesti nr.47/2020

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 29 din 2021
Nr.28

14.07.2021

Caracter individual

Hotararea privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate a imobilului inscris in CF 71573 cu suprafata de 15.195 mp teren arabil,tarla =12,parcela =318si CF 71572 cu suprafata de 4.805mp curti constructii,tarla =12,parcela =318 proprietatea comunei Costesti,judetul Vaslui-domeniul privat, catre Manastirea Maicii Domnului  Moreni,comuna Deleni, judetul Vaslui.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 28 din 2021
Nr. 27

14.07.2021

Caracter normativ

Hotararea privind rectificarea a I-a a bugetului local pe anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 27 din 2021
Nr .26

14.07.2021

 

Caracter individual

Hotararea privind constatarea incetarii de drept ,prin demisie a mandatului de consilier local al doamnei Mocanu Nicoleta,precum si vacantarea locului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Costesti

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 26 din 2021
Nr.25

14.07.2021

 

Caracter individual

Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 25 din 2021
Nr 24

30.06.2021

 

 

Caracter normativ

Hotararea privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Costesti,judetul Vaslui

 

 

 

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 24 din 2021
Nr 23

30.06.2021

Caracter normativ

Hotararea privind reglementarea unor taxe locale prin modificarea si completarea anexei nr.1 la Hotararii Consiliului local Costesti nr.27/2020 si Hotararii Consiliului local nr.5/2021 privind valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilat la nivelul comunei Costesti,judetul Vaslui in anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 23 din 2021
Nr .22

31.05.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a drepturilor de uz si servitute catre SC Gaz Est ,pentru suprafata de 358 mp teren ce apartine domeniului public si privat al comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 22 din 2021
Nr.21

31.05.2021

Caracter normativ

Hotararea privind acordarea burselor scolare aferente anului 2021-2021 pentru elevii Scolii Gimnaziale „Sfantul Ierarh Luca”sat Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 21 din 2021
Nr.20

31.05.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii la obiectivul de investitii” Demolare si reconstruire dispensar uman,sat Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui”

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 20 din 2021
Nr.19

16.04.2021

Caracter normativ  

Hotararea privind insusirea Planurilor de amplasament si delimitare a imobilelor(drumuri) ce alcatuiesc domeniul public al UAT Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 19 din 2021
Nr .18

16.04.2021

Caracter normativ 

Hotararea privind inchirierea prin licitatie publica a unor spatii situate in imobilele ce apartin domenilui public si privat al comunei Costesti pentru realizarea de activitati autorizate

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 18 din 2021
Nr.17

16.04.2021

Caracter normativ 

Hotararea privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si incheierea contuluide exercitiu bugetar pe anul 2020.

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 17 din 2021
Nr .16

16.04.2021

Caracter individual

Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta Consiliului Local al Comunei COSTESTI,Judetul VASLUI

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 16 din 2021
Nr.15

31.03.2021

Caracter normativ 

Hotararea privind atribuirea denumirilor strazilor din comuna Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 15 din 2021
Nr.14

31.03.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea planului „Strategia de Dezvoltare a comunei Costesti”judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 14 din 2021
Nr.13

31.03.2021

Caracter normativ

Hotararea privind acordarea unor facilitatila plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri persoanelor fizice si juridice la nivelul comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 13 din 2021
Nr 12

31.03.2021

Caracter normativ 

Hotararea privind aprobarea” PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR”pe teritoriul comunei Costesti,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 12 din 2021
Nr.11

31.03.2021

Caracter normativ

Hotararea privind nominalizarea reprezentantilor al  Comsiliului local Costesti in comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Costesti

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 11 din 2021
Nr.10

31.03.2021

Caracter normativ

Hotararea privind raspunderea Comsiliului local Costesti ,judetul Vaslui de organizarea,conducerea indrumarea,coordonarea si controlul intregii activitati de gospodarire si infrumusetarea comunei Costesti

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 10 din 2021
Nr 9

31.03.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea statiilor de autobuze/microbuze pentru imbarcare/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate judetene,pe teritoriul Unitatii Administrativ -Teritoriale a com.Costesti,jud.Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 9 din 2021
Caracter normativ Hotarare

ADOPTATA

Nr 7

26.02.2021

Caracter normativ

Hotararea privind asigurarea drepturilor,compensatiile si recompense ale membrilor voluntari ai compartimentului situatii de urgenta de pe raza com.Costesti,jud Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 7 din 2021
Nr.6

26.02.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea prelungirii duratei de inchiriere, prevazuta prin contractul nr 527/17.02.2016 incheiat intre Comsiliului local Costesti si SC Lidas Prod SRL cu sediul social in localitatea Zimnicea,jud Teleorman pentru amplasarea si functionarea unei statii de emisie prin cablu

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 6 din 2021
Nr.5

26.02.2021

Caracter normativ

Hotararea pivind modificarea si completarea Hotararii Comsiliului local Costesti nr 27/2021 privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate la nivelul com.Costesti,jud Vaslui in anul 2021

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 5 din 2021
Nr 4

15.01.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local in anul 2021, a beneficiarilor de ajutor social de pe raza comunei Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 4 din 2021
Nr 3

15.01.2021

Caracter normativ

Hotararea privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti si a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al comunei Costesti prin organizare de compartimente

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 3 din 2021
Nr.2

15.01.2021

Caracter normativ

Hotararea privind organizarea pe raza comunei Costesti ,jud Vaslui a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitare de stat cu personalitate juridica

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 2 din 2021
Nr .1

15.01.2021

Caracter individual

Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al comunei Costesti ,judetul Vaslui

Hotarare

ADOPTATA

HCL nr 1din 2021

 

Te invităm în grupul nostru de FB

Comuna Costești, județul Vaslui, cod poștal: 737145

Program de lucru:

LUNI – VINERI: 8:00 – 16:00

Link-uri utile

Suntem alături de cetățeni!

Nu ezitați să ne contactați cu privire la orice problemă din comuna Costești!

Primăria Costești © 2021.

Sari la conținut