Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive

2023

Nr./Dată Denumire proiect Stare proiect Acțiuni

 

 

Nr.256

24.08.2023

Caracter  individual

Privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor din Cosiliul Local Județean Vaslui ,aflate în administrarea Consiliului Local Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 256 din 2023

 

Nr.255

24.08.2023

Caracter  individual

Privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și/sau petrolieri ,acordat doamnei Radu Anca.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 255 din 2023

 

Nr.254

24.08.2023

Caracter  individual

Privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi  și /sau  petrolieri ,acordat doamnei Moraru Maricica.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 254 din 2023

 

Nr.253

21.08.2023

Caracter  individual

Privind desemnarea consilierului de etică pentru consiliere etica și monitorizarea respectării normelor de conduita în cadrul  aparatului de specialitate al Primarului comunei Costesti

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 253 din 2023

 

 

Nr.252

21.08.2023

Caracter  individual

Privind încetarea contractului de muncă doamnei Melniciuc Gh.Laura-Mădălina  în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 252 din 2023

 

Nr.251

08.08.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

 

Nr.250

08.08.2023

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

 

 

Nr.249

08.08.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

 

Nr.248

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale persoanei contractuale Tudor Ioan -șofer I în cadrul aparatului de specialitate , al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 248 din 2023

 

Nr.247

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale persoanei contractuale Meluș Ioan-referent 1 A în Cabinetul  primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 247 din 2023

 

Nr.246

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei Pascal Mioara – muncitor necalificat I ,în cadrul aparatului de specialitate , al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 246 din 2023

 

Nr.245

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale domnului Spiridon Ioan -muncitor calificat în cadrul aparatului de specialitate , al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 245 din 2023

 

Nr.244

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale persoanei contractuale Cîrjonțu Viorel -șofer I – în cadrul aparatului de specialitate , al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 244 din 2023

 

Nr.243

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei Mocanu Nicoleta -referent asistent în cadrul aparatului de specialitate , al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 243 din 2023

 

 

Nr.242

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei Pupăză Gina-referent asistent în cadrul aparatului de specialitate , al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 242 din 2023

 

Nr.241

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei Helgiu Elena referent superior în cadrul aparatului de specialitate , al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 241 din 2023

 

Nr.240

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnului Pană Ion-referent superior în cadrul aparatului de specialitate , al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 240 din 2023

 

Nr.239

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei Pană Lăcramioara superior  superior  în cadrul aparatului de specialitate , al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 239 din 2023

 

Nr.238

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei Dima Marilena -referent superior  în cadrul aparatului de specialitate , al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 238 din 2023

 

Nr.237

08.08.2023

Caracter  individual

Privind acordarea gradație corespunzătoare tranșei de vechime în muncă doamnei Țăpoi Ana Maria -consilier asistent  în cadrul aparatului de specialitate , al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 237 din 2023

 

Nr.236

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei -Calance Mihaela Maricela consilier  superior în cadrul aparatului de specialitate , al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 236 din 2023

 

Nr.235

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnei Guzganu Cristina  -consilier  superior în cadrul aparatului de specialitate , al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 235 din 2023

 

Nr.234

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salariale doamnului Guzganu Marcel-secretar general al comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 234 din 2023

 

Nr.233

08.08.2023

Caracter  individual

Privind încetarea plății indemnizației pentru persoana cu handicap grav,Neculăiță Matei  comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 233 din 2023

 

Nr.232

08.08.2023

Caracter  individual

Privind asigurarea drepturilor salarialedoamnei Țăpoi Ana Maria -consilier asistent (achiziții publice)în cadrul aparatului de specialitate , al primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 232 din 2023

 

Nr.231

08.08.2023

Caracter  individual

Privind reactualizarea comisiei de soluționare a documentelor de arhivă la nivelul UAT comuna Costești,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 231 din 2023
Nr.230

08.08.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana  cu  handicap grav.Ordace Gheorghe din satul Costești , comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 230 din 2023
Nr.229

03.08.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.228

03.08.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.227

26.07.2023

Caracter  individual. Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.226

26.07.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.225

26.07.2023

Caracter  individual

Privind aprobarea Metodologieide identificare a riscurilor și vulnerabităților la corupție și  implementarea Strategia Nationala Anticorupție 2021-2023 la nivelul Primăriei Costești ,jud Vaslui ,primarul comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 225 din 2023
Nr.224

26.07.2023

Caracter  individual

Privind   stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținera familiei ,ajutor pt încălzirea locuinței acordat domnului Bulgaru Bogdan Gabriel  din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 224 din 2023
Nr.223

05.07.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.222

05.07.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.221

05.07.2023

Caracter  individual

Privind   acordarea indemnizației  persoanei cu handicap Astanei Stratulat Catinca din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 221 din 2023
Nr.220

05.07.2023

Caracter  individual

Privind   acordarea gradației corespunzătoare  tranșei de vechime în muncă doamnei Pascal Mioara-persoana contractuala în funcția  de muncitor necalificat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului  ,comunei  Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 220 din 2023
Nr.219

05.07.2023

Caracter  individual

Privind   modificarea ajutorului social beneficiarului Basescu Petru din satul Chițcani ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 219 din 2023
Nr.218

05.07.2023

Caracter  individual

Privind    încetarea ajutorului social beneficiarului Băsescu Daniel din satul Costești , comuna Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 218 din 2023
Nr.217

05.07.2023

Caracter  individual

Privind    modificarea ajutorului social beneficiarului Stratulat Petru din satul Costești , comuna Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 217 din 2023
Nr.216

05.07.2023

Caracter  individual

Privind   încetarea ajutorului social beneficiarului Danda Ioan  din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 216 din 2023
Nr.215

05.07.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.214

05.07.2023

Caracter  individual

Privind    încetareaajutorului social beneficiarului Legănuță Maricel din satul Rădești ,comuna Costești  județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 214 din 2023
Nr.213

03.07.2023

Caracter  individual

Privind    constituirea comisiei de recepție asupra investițiilor realizate la nivelul comunei Costești ,județul Vaslui din fondurile proprii precum și din finanțările venite de la Guvernul Romaniei .

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.213 din 2023
Nr.212

27.06.2023

Caracter  individual

Privind  delegarea atribuțiilor conferite de lege Primarului ,către Viceprimarul comunei Costești  ,județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr 212 din 2023
Nr.211

03.07.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.210

27.06.2023

Caracter  individual

Privind    acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav,Balaur Tinca din satul Costești , comuna Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 210 din 2023
Nr.209

23.06.2023

Caracter  individual

Privind    încetarea alocației de susținere a familiei domnului Neculache Ionel  domiciliat  în satul Chițcani , comuna Costești ,județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 209 din 2023
Nr.208

23.06.2023

Caracter  individual

Privind    stabilirea dreptului la venit minim garantat,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței acordat domnului Dedei Mihai  domiciliat  în satul Costești , comuna Costești ,județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 208 din 2023
Nr.207

23.06.2023

Caracter  individual

Privind    încetarea ajutorului social al beneficiarului Dobrin Vaslică domiciliat  în satul Pîrvești , comuna Costești ,județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 207 din 2023
Nr.206

23.06.2023

Caracter  individual

Privind    încetarea ajutorului social al beneficiarului Trofin Ioan domiciliat  în satul Costești , comuna Costești ,județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 206 din 2023
Nr.205

12.06.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.204

21.06.2023

Caracter  individual

Privind    acordarea indemnizatie de hrană pentru personalul  din aparatul de specialitate a primarului comunei Costesti ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr.204 din 2023
Nr.203

21.06.2023

Caracter  individual

Privind    acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav,Serafim Mihai  din satul Costești , comuna Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 203 din 2023
Nr.202

16.06.2023

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.201

12.06.2023

Caracter  individual

Privind    acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav,SURU COSTICĂ  din satul Costești , comuna Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia nr.201 din 2023
Nr.200

31.05.2023

Caracter  individual

Privind   asigurarea drepturilor salariale doamnei Pupăză Gina -referent asistent în cadrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.200 din 2023
Nr.199

31.05.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.198

31.05.2023

Caracter  individual

Privind   asigurarea drepturilor salariale doamnei Pascal Mioara -muncitor necalificat I   în cadrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.198 din 2023
Nr.197

31.05.2023

Caracter  individual

Privind   asigurarea drepturilor salariale domnului Spiridon Ioan -muncitor calificat  I  în adrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 197 din 2023
Nr.196

31.05.2023

Caracter  individual

Privind   asigurarea drepturilor salariale domnului Tudor Ioan – șofer I  în cadrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 196 din 2023
Nr.195

31.05.2023

Caracter  individual

Privind   asigurarea drepturilor salariale domnului CîrjonțuViorel -șofer I în cadrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr195 din 2023
Nr.194

31.05.2023

Caracter  individual

Privind   asigurarea drepturilor salariale doamnei  Helgiu Elena -referent superior  în adrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 194 din 2023
Nr.193

31.05.2023

Caracter  individual

Privind   asigurarea drepturilor salariale domnului Meluș Ioan -persoana contractuală  în cadrul cabinetului  primarului  comunei Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 193 din 2023
Nr.192

31.05.2023

Caracter  individual

Privind   asigurarea drepturilor salariale doamnei Mocanu Nicoleta -referent asistent  în cadrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 192 din 2023
Nr.191

31.05.2023

Caracter  individual

Privind   asigurarea drepturilor salariale domnei Pană Lăcrămioara -referent superior  în cadrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 191 din 2023
Nr.190

31.05.2023

Caracter  individual

Privind   asigurarea drepturilor salariale domnului Pană Ioan -referent superior  în cadrul aparatului de specialitate  al primarului  comunei Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr 190 din 2023
Nr.189

31.05.2023

Caracter  individual

Privind   asigurarea drepturilor salarial doamnei Dima Marilena -referent superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 189 din 2023
Nr.188

31.05.2023

Caracter  individual

Privind   asigurarea drepturilor salariale domnului Guzganu Marcel -secretar general  al comunei Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr 188 din 2023
Nr.187

31.05.2023

Caracter  individual

Privind  modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Trofin Ioan ,din satul Costești ,comuna Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 187 din 2023
Nr.186

31.05.2023

Caracter  individual

Privind acordarea unpr cheltuieli de înmormântare conform actului D12 nr. 135518 ,emis de comuna Costești pe numele defunctului Trofin V.Maria cu ultim domiciliu în satul Costești ,comuna Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr 186 din 2023
Nr.185

31.05.2023

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav Panainte Ana ,din satul Costești ,comuna Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr 185 din 2023
Nr.184

31.05.2023

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav Burghelea Elena ,din satul Costești ,comuna Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.184 din 2023
Nr.183

26.05.2023

Caracter  individual

Privind  încadrarea doamnei Melniciuc Gh.Laura -Mădălina în funcția de asistent personal ,gradația 1 al persoanei cu handicap grav ,Coșeriu Gheorghe.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 183 din 2023
Nr.182

22.05.2023

Caracter  individual

Privind  stabilirea  dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței acordat domnului Rontea Ioan cu domiciliul în loc Costești,com Costești ,jud Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 182 din 2023
Nr.181

22.05.2023

Caracter  individual

Privind  stabilirea  dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței acordat domnului Guzumaș Ion cu domiciliul în loc Chițcani ,com Costești ,jud Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 181 din 2023
Nr.180

26.05.2023

Caracter  individual

Privind  stabilirea  dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Dobrin Vasilica cu domiciliul în loc Chițcani ,com Costești ,jud Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr 180 din 2023
Nr.179

22.05.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.178

22.05.2023

Caracter  individual

Privind  modificarea alocației  de susținere a familiei doamnei Condurache Mirela ,domiciliată ,din satul Costești ,comuna Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 178 din 2023
Nr.177

22.05.2023

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav Serafim Cristian ,din satul Costești ,comuna Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 177 din 2023
Nr.176

22.05.2023

Caracter  individual

Privind încetarea  de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap grav Răileanu Adrian  din satul Costești ,comuna Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 176 din 2023
Nr.175

15.05.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei Buruiană Gh Petronela ca asistent personal,gradația 0,al persoanei cu handicap grav Ordace Veronica.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 175 din 2023
Nr.174

28.04.2023

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.173

28.04.2023

Caracter  individual

Privind încetarea alocațieide susținere a familiei domnului Pînzaru Dan ,domiciliat în satul Costești ,comuna Costești ,Județul  Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 173 din 2023
Nr.172

28.04.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav,Mălăeț Doina Adelina din satul Costești, ,comuna Costești județul Vaslui..

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 172 din 2023
Nr.171

28.04.2023

Caracter  individual

Privind suspendarea ajutorului social beneficiarului Apur Petru din satul Pîrvești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 171 din 2023
Nr.170

28.04.2023

Caracter  individual

Privind suspendarea ajutorului social beneficiarului Danda Ioan din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 170 din 2023
Nr.169

28.04.2023

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului social beneficiarului Veisa Tatiana din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 169 din 2023
Nr.168

28.04.2023

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței acordat domnului Guzumaș Sorin cu domiciliul în loc Chițcani ,comuna Costești ,județul Vaslui..

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 168 din 2023
Nr.167

28.04.2023

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței acordat domnului Godică Adi cu domiciliul în loc Chițcani ,comuna Costești ,județul Vaslui..

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 167 din 2023
Nr.166

28.04.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav,Luchian Mariana din satul Costești, ,comuna Costești județul Vaslui..

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 166 din 2023
Nr.165

28.04.2023

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței acordat domnului Dănilă Dumitru cu domiciliul în loc Chițcani ,comuna Costești ,județul Vaslui..

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 165 din 2023
Nr.164

28.04.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav,Astanei Stratulat Catinca din satul Costești, ,comuna Costești județul Vaslui..

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 164 din 2023
Nr.163

28.04.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav,Smîntînă Romeo din satul Rădești ,comuna Costești județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 163 din 2023
Nr.162

24.04.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.161

24.04.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei Guzumaș Șt.Maria ,ca asistent personal gradația 0,al persoanei cu handicap grav Condurache Gh.Dumitru.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 161 din 2023
Nr.160

24.04.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap ,Condurache Gh.Dumitru din satulChițcani ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 160 din 2023
Nr.159

19.04.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.158

19.04.2023

Caracter  individual

Privind împuternicirea următoarelor persoane din cadrul Primăriei comunei Costești ,județul Vaslui ,în vederea asitării la încheierea unui act juridic de înstăinare a imobilului.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 158 din 2023
Nr.157

10.04.2023

Caracter  individual

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap grav ,Dudău Sandu din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 157 din 2023
Nr.156

27.03.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.155

10.04.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav, Chelsău Roxana  din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 155 din 2023
Nr.154

27.03.2023

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.153

27.03.2023

Caracter  individual

Privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și /sau petrolieri ,acordat domnului Nistor Cătălin .

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 153 din 2023
Nr.152

27.03.2023

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței ,acordat domnului Csibi Bela  din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 152 din 2023
Nr.151

27.03.2023

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului social beneficiarului Buruiană Lenuța din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 151 din 2023
Nr.150

 

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.149

20.03.2023

Caracter  individual

Privind încetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie electrică ,acordat domnului Răileanu Adrian.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 149 din 2023
Nr.148

20.03.2023

Caracter  individual

Privind  încadrarea doamnei Serafim V.Lăcrămioara ,ca asistent personal gradația 0 al persoanei cu handicap grav Serafim Gh.Vasile.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.148 din 2023
Nr.147

20.03.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap ,Serafim Gh. Vasile din satul Pîrvești  comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 147 din 2023
Nr.146

17.03.2023

Caracter  individual

Privind  încetarea ajutorului social beneficiarului Nistor Cătălin din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 146 din 2023
Nr.145

17.03.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație persoanei cu handicap grav, Nistor Cătălin din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 145 din 2023
Nr.144

16.03.2023

Caracter  individual

Privind încetarea alocației  de susținere a beneficiarului Osiac Marius Daniel din satul Costești  , comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 144 din 2023
Nr.143

10.03.2023

Caracter  individual

Privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență  pe anul 2023.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 143 din 2023
Nr.142

10.03.2023

Caracter  individual

Prind încadrarea doamnei Blanariu V .Daniela -Elena ,în funcția de asistent personal gradația 4 al persoanei cu handicap grav ,Blănariu R Sergiu..

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 142 din 2023
Nr.141

10.03.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației  persoanei cu handicap ,Blănariu R.Sergiu din satul Puntișeni , comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 141 din 2023
Nr.140

06.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Spiridon Valeru din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 140 din 2023
Nr.138

06.03.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav ,Nistor Damian din satul Rădești, comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 138 din 2023
Nr.137

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Smântână Ioan din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 137 din 2023
Nr.136

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Rontea Ionel din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 136 din 2023
Nr.135

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Rădăcină Dănuț Gabriel din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 135 din 2023
Nr.134

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Palalai Andreea Nicoleta din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 134 din 2023
Nr.133

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Panainte Constantin din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 133 din 2023
Nr.132

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Pînzaru Dan din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 132 din 2023
Nr.131

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Neștian Paulică din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 131 din 2023
Nr.130

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Neculache Ionel din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 130 din 2023
Nr.129

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Maxim Cristian din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 129 din 2023
Nr.128

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Munteanu Costel din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 128 din 2023
Nr.127

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Mălăeț Ioan din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 127 din 2023
Nr.126

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Lăcătuș Ovidiu din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 126 din 2023
Nr.125

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Irimia Bianca Elena,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 125 din 2023
Nr.124

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Haba Nicolae din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 124 din 2023
Nr.123

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Haba Petru ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 123 din 2023
Nr.122

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Ghidu Constantin din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 122 din 2023
Nr.121

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Danda Ioan din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 121 din 2023
Nr.120

02.03.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.119

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Condurache Mirela din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 119 din 2023
Nr.118

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familieiBalica Anișoara  din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 118 din 2023
Nr.117

02.03.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea  familiei ca urmare a modificării indicelui social de referință (ISR) familiei Agudaru Florin,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 117 din 2023
Nr.116

02.03.2023

 

Caracter  individual

Privind constituirea comisiei pentru inspecție fiscală în cadrul Primăriei comunei Costești și aprobarea programului de inspecției fiscală pe anul 2023.

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 116 din 2023
Nr .115 Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.114 Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.113 Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.111

24.02.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei Tigheci N.Otilia în funcția  de asistent personal gradația 0 al persoanei cu handicap grav Panainte S.Elena   din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 111 din 2023
Nr.110

24.02.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap Panainte S.Elena din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 110 din 2023
Nr.109

20.02.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei Gâlia P.Nicoleta în funcția de asistent personal gradația 1 al persoanei cu handicap grav Spiridon I.Mihăiță din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.109 din 2023
Nr.108

23.02.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap Spiridon I.Mihăiță din  satul Costești,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția nr.108 din 2023
Nr.107

20.02.2023

Caracter  individual

Privind organigrama cu numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din  comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 107 din 2023
Nr.106

20.02.2023

Caracter  individual

Privind constituirea Comitetului local pentru situații de urgență și Centrului operativ pentru situații de urgență și aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică ,atribuțiile ,funcționarea și dotarea Comitetuluyi local pentru situații de urgență  ți Centrului operativ pentru situații de urgență al comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 106 din 2023
Nr.105

20.02.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului Chirica Constantin din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziți105 din 2023
Nr.104

.0220.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului Buruiană Toader din satul Chițcani, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 104 din 2023
Nr.103

20.02.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.102

16.02.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea domnului Helgiu G. Cristinel ca asistent  personal al persoanei cu handicap Haba Neculai din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 102 din 2023
Nr.101

16.02.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei Blăniță Ghe.Irina Nastasia ca asistent persoanei cu handicap Blăniță A.Alexandru -Ionuț din satul Rădești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 101 din 2023
Nr.100

15.02.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap Haba Neculai din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 100 din 2023
Nr.99

15.02.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap Blăniță A.Alexandru -Ionuț din satul Rădești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 99 din 2023
Nr.98

06.02.2023

Caracter  individual

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap ,Haba Gh.Ioan  din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 98 din 2023
Nr.97

31.01.2023

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.96

31.01.2023

Caracter  individual

Pentru sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 96 din 2023
Nr.95

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Țuțu Gheorgheta din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 95 din 2023

 

Nr.94

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Condurachi Ileana din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 94 din 2023
Nr.93

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Blanaru Victoria din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 93 din 2023
Nr.92

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Balan Valeria din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 92 din 2023
Nr.91

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului Maxim Ioan din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 91 din 2023
Nr.90

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului Vameșu Gheorghe din satul Pîrvești  ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 90 din 2023
Nr.89

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Chirica Maria din satul Chițcani, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 89 din 2023
Nr.88

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Teletin Ecaterina din satul Pîrvești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 88 din 2023
Nr.86

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Toderașcu Adela din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 85 din 2023
Nr.85

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Strtulat Maria din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 85 din 2023
Nr.84

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Spiridon Constanța din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 84 din 2023
Nr.83

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Spiridon Catinca din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 83 din 2023
Nr.82

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Stratulat Georgeta din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 82 din 2023
Nr.81

31.01.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.80

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului Panainte Maricel din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 80 din 2023
Nr.79

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului Dedei Gheorghe  din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 79 din 2023
Nr.78

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului Pană Ion din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 78 din 2023
Nr.77

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului Iordache Ion  din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 77 din 2023
Nr.76

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului Mircea Ioan din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 76 din 2023
Nr.75

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului Smîntînă Gheorghe din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 75 din 2023
Nr.74

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului Cernat Gheorghe din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 74 din 2023
Nr.73

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Chirvase Elena din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 73 din 2023
Nr.72

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Parpalea Paraschiva din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 72 din 2023
Nr.71

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Popica Maria  din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 71 din 2023
Nr.70

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Pană Cristina  din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 70 din 2023
Nr.69

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Stan Rusanda  din satul  Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 69 din 2023
Nr.68

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Catană Elena  din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 68 din 2023
Nr.67

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Rusu Elena din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 67 din 2023
Nr.65

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Moraru Maricica din satul Chițcani, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 65 din 2023
Nr.64

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului Guzumaș Costică   din satul Chițcani, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 64 din 2023
Nr.63

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Helgiu Georgeta din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 63 din 2023
Nr.62

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Mavroian Suzeta  din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 62 din 2023
Nr.61

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Lăcătuș Ioan   din satul Costești , ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 61 din 2023
Nr.60

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Negrea Vasilica  din satul Rădești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 60 din 2023
Nr.59

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Năstase Aurica  din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 59 din 2023
Nr.58

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului  Doroftei Iorgu din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 58 din 2023
Nr.57

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului Danda Marin din satul Puntișeni, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 57 din 2023
Nr.56

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului Doboș Gheorghe din satul Puntișeni, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 56 din 2023
Nr.55

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Doroftei Petruța din satul Dinga, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 55 din 2023
Nr.54

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Arsene Fotina  din satul Dinga, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 49 din 2023
Nr.53

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului  Cîrjonțu Vasile  din satul Rădești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 53 din 2023
Nr.52

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului  Chiriac Gheorghe  din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 52 din 2023
Nr.51

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Balica Anișoara din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 51din 2023
Nr.50

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Balaur Maria din satul Costești, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 50 din 2023
Nr.49

31.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat doamnei Arsene Fotina  din satul Dinga, ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 49 din 2023
Nr.48

31.01.2023

Caracter  individual

Privind încetarea dreptului ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie,acordat domnului Baciu Constantin cu domiciliul în   satul Chițcani ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 48 din 2023
Nr.46

25.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea și completarea plății   ajutorului social acordat,beneficiarului Amarandei Dumitru  din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 46 din 2023
Nr.45

25.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la  ajutor social acordat,beneficiarului Țiplea Ștefan  din satul Rădești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 45 din 2023
Nr.44

25.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la  ajutor social ,beneficiarului Trofin Ioan din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 44 din 2023
Nr.43

25.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea și completarea plății   ajutor social ,beneficiarului Serafim Gheorghe  din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 43 din 2023
Nr.42

25.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social ,acordat doamnei Puf Iuliana cu domiciliul în satul Pârvești,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 42 din 2023
Nr.41

25.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social ,acordat doamnului Legănuță Maricel  cu domiciliul în satul Rădești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 41 din 2023
Nr.40

25.01.2023

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social ,acordat doamnei Manolachi Sorina cu domiciliul în satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 40 din 2023
Nr.39

25.01.2023

Caracter  individual

Privind încetarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinței acordat domnului Baciu Dumitru cu domiciliul în satul Puntișeni ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 39 din 2023
Nr.38

25.01.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizației pentru persoana cu handicap grav,Cărare Nicu  din satul Rădești ,comuna Costești,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 38 din 2023
Nr.37

25.01.2023

Caracter  individual

Privind împuternicirea următoarelor persoanedin cadrul Primăriei Costești,județul Vaslui,în vederea asistării la încheierea unui act juridic de înstrănare a imobilului

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 37 din 2023
Nr.36

25.01.2023

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.35

25.01.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.34

25.01.2023

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.33

25.01.2023

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.32

25.01.2023

Caracter  individual Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.31

19.01.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav  HABA TASIA din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 31 din 2023
Nr.30

19.01.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea domnului MUNTEANU N.MIHAI în funcția de asistent personal gradația 0 al persoanei cu handicap grav MUNTEANU I.LILIANA.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 30 din 2023
Nr.29

19.01.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap,MUNTEANU M.LILIANA din satul Chițcani , comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția29 din2023
Nr.28

18.01.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei STÎNGĂ M.MIHAELA în funcția de sistent personal ,gradația 2 al persoanei cu handicap grav ,PUȘCAȘU ANDREEA-FLORENTINA.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 28 din 2023
Nr.27

18.01.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației persoanei cu handicap,PUȘCAȘU ANDREEA -FLORENTINA din satul Chițcani , comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 27 din 2023
Nr.26

17.01.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.25

.01.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Nr.24

17.01.2023

Caracter  individual

Privind salarizarea doamnei MIRCIA N.CRISTINA în funcția de asistent personal ,gradația 0,al persoanei cu handicap grav ,RONTEA MIHAI-PETRUȚ din comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 24 din 2023
Nr.23

17.01.2023

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dnei PANA LACRAMIOARA-referent superior ,Compartimentul urbanism  in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 23 din 2023
Nr.22

17.01.2023

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dnei GUZGAN CRISTINA-consilier superior ,Compartimentul contabilitate  in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 22 din 2023
Nr.21

17.01.2023

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dlui MELUȘ IOAN-persoană contractuală  in Cabinetul Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 21 din 2023
Nr.20

17.01.2023

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dnei PASCAL MIOARA-persoană contractuala în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 20 din 2023
Nr.19

17.01.2023

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dnei CALANCE MIHAELA MARICELA -consilier superior -Compartimentul agricol  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 19 din 2023
Nr.18

17.01.2023

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dnei MOCANU NICOLETA-referent asistent -Compartimentul monitorizare documente locale  in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 18 din 2023
Nr.17

17.01.2023

Caracter  individual

Privind delegarea de atribuții dnei CÎRJONȚU MIHAELA-persoană contractuală în funcția de Bibliotecar în comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 17 din 2023
Nr.16

17.01.2023

Caracter  individual

Privind încadrarea doamnei NĂSTASE I.DANIELA în funcția de asistent personal ,gradația3 al persoanei cu handicap grav ,NĂSTASE L.ALEXANDRA-MARIA.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 16 din 2023
Nr.15

17.01.2023

Caracter  individual

Privind încetarea indemnizației  cu handicap ,NĂSTASE L.ALEXANDRA-MARIA din satul Dinga, comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 15 din 2023
Nr.14

17.01.2023

Caracter  individual

Privind constituirea Comitetului local pentru situații de urgență și Centrului operativ pentru situații de urgență și aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică ,atribuțiile ,funcționarea și dotarea Comitetului local ăentru situații de urgență și Centrului operativ pentru situații de urgență al comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 14 din 2023
Nr.13

17.01.2023

Caracter  individual

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap BACIU I.DUMITRU din satul Puntișeni, comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 13 din 2023
Nr.12

12.01.2023

Caracter  individual

Privind împuternicirea următoarelor persoane din cadrul Primărie comunei Costești ,județul Vaslui șîn vederea asistării la încheierea unui act juridic de înstrăinare a imobilului.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 12 din 2023
Nr.11

12.01.2023

Caracter  individual

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap ,STAN D.MĂNDIA  din satul Costești, comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 11 din 2023
Nr.10

11.01.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav ,RĂILEANU ADRIAN din satul Costești , comuna Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 10 din 2023
Nr.9

11.01.2023

Caracter  individual

Privind împuternicirea următoarelor persoane din cadrul Primăriei comunei Costești ,județul Vaslui ,în vederea asistării la încheierea unui act juridic de înstrăinare a unui imobil.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 9 din 2023
Nr.8

05.01.2023

Caracter  individual

Privind inventarierea materiei impozabile la nivelul comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 8 din 2023
Nr.7

05.01.2023

Caracter  individual

Privind componența Unității Locale de Sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor ale animalelor și zoonozelor la nivelul comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 7 din 2023
Nr.6

05.01.2023

Caracter  individual

Privind majorarea cuantumului brut al salariului de baza lunar al persoanei contractuale ,MIHAELA CÎRJONȚU -în funcția de BIBLIOTECAR gradul I in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costești ,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 6 din 2023
Nr.5

05.01.2023

Caracter  individual

Pentru rectificarea actului de căsătoriei nr.42 din 04 decembrie 1938,înregistrat la Primăria Costești ,județul Vaslui ,privind pe Maxim Vasile și Manolache Elena.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 5 din 2023
Nr.4

05.01.2023

Caracter  individual

Pentru rectificarea din oficiu a actului de naștere nr.97 din 20 OCTOMBRIE 1934 ,înregistrat la Primăria Costești ,județul Vaslui privind pe Maxim Vasile.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 4 din 2023
Nr.3

05.01.2023

Caracter  individual

Privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2022, a secțiunii dezvoltare ,din excendentul anilor precedenți al bugetului local.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 3 din2023
Nr.2

05.01.2023

Caracter  individual

Privind acordarea de drepturi salariale personalului contractual (asistenților personali ),respectiv de indemnizații pentru persoanele cu handicap grav de pe raza comunei Costești ,judeșul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispoziția 2 din 2023
Nr.

01.01.2023

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

2022

Nr./Dată Denumire proiect Stare proiect Acțiuni
Nr.298

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Veisa Tatiana ,cu domiciliul in Costești  ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozițtia 298

Nr.297

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Doroftei Petruța ,cu domiciliul in Costești  ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 297

Nr.296

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Chirica Maria,cu domiciliul in Chițcani ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 296

Nr.295

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Blănaru Elena ,cu domiciliul in Costești  ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 295

Nr.295

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Blanaru Elena ,cu domiciliul in Costești  ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 295

Nr.294

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Pîrciu Florin ,cu domiciliul in Chițcani ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 294

Nr.293

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Puf Corneliu ,cu domiciliul in Pîirvești  ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 293

Nr.292

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Blănaru Mihaela,cu domiciliul in Costești  ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 292

Nr.291

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Danda Marian ,cu domiciliul in Puntișeni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 291

Nr.290

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Ciobotaru Narcis ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 290

Nr.289

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Rontea Petrica ,cu domiciliul in Costești  ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 289

Nr.288

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Nistor Catalin,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 288

Nr.287

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Basescu Petru ,cu domiciliul in Chițcani ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 287

Nr.286

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Trofin Ioan ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 286

Nr.285

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Condurache Ionel ,cu domiciliul in Costești  ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 285

Nr.284

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Condurache Mirela ,cu domiciliul in Costești,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 284

Nr.283

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Bujeniță Mariana ,cu domiciliul in Chițcani ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 283

Nr.282

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Balica Anișoara  ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 282

Nr.281

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Serafim Gheorghe ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 281

Nr.280

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Balaur Maria,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 280

Nr.279

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Spiridon Constanța,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 279

Nr.278

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Panainte Mirela ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 278

Nr.277

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Stratulat Maria ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 277

Nr.276

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Spiridon Valeriu ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 276

Nr.275

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Condurachi Ileana ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 275

Nr.274

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Dedei Cristina ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 274

 

Nr.273

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Chirvase Adela ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 273

Nr.272

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Mavroian Suzeta ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 272

Nr.271

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Neculache Ionel ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 271

Nr.270

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Stan Victor ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 270

Nr.269

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Vameșu Gheorghe ,cu domiciliul in Pîrvești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 269

Nr.268

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Costache Anișoara ,cu domiciliul in Rădești,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 268

Nr.267

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Blanaru Victoria ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 267

Nr.266

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Balaur Valeriu ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 266

Nr.265

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Balaur Marinela,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

 

Nr.264

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Balan Valeria ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 264

Nr.263

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Maxim Ioan ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 263

Nr.262

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Dudău Stefan ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 262

Nr.261

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Neștian Costel ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 261

Nr.260

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei MaximAngela ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 260

Nr.259

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Danda Maria ,cu domiciliul in Puntișeni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 259

Nr.258

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Cîrjonțu  Vasile  ,cu domiciliul in Rădești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 258

 

Nr.257

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Stan Adela ,cu domiciliul in Puntișeni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 257

Nr.256

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Chiriac Gheorghe ,cu domiciliul in Puntișeni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 256

Nr.255

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Vama Elena ,cu domiciliul in Puntișeni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 255

Nr.254

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Arsene Fotina ,cu domiciliul in Puntișeni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 254

Nr.253

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Moraru Maricica,cu domiciliul in Chitcani ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 253

 

Nr.252

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Guzumaș Costică ,cu domiciliul in Costești  ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 252

Nr.251

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Doroftei Veluța ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 251

Nr250

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Spiridon Catinca,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 250

Nr.249

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Baciu D Dumitru ,cu domiciliul in Puntișeni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 249

Nr.248

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Legănuță Maricel ,cu domiciliul in Rădești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 248

Nr.247

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Helgiu Georgeta,cu domiciliul in Chițcani ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 247

Nr.246

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Dumitru Lascăr ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 246

Nr.245

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Catană Elena ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 245

Nr.244

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Țiplea Ștefan,cu domiciliul in Rădești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 244

Nr.243

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Smîntînă Ion ,cu domiciliul in Rădești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 243

Nr.242

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Bichilie N Vasile ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 242

Nr.241

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Puf Relu,cu domiciliul in Puntișeni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 241

Nr.240

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Calaver Aneta ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 240

Nr.239

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Ghidu Ioana ,cu domiciliul in Puntișeni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 239

Nr.238

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Palalai Ionel,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 238

Nr.237

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Blănariu Jănică ,cu domiciliul in Puntișeni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 237

Nr.236

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Pană Mihai,cu domiciliul in Chițcani ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 236

Nr.235

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Ghidu Constantin,cu domiciliul in Puntișeni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 235

Nr.234

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Murariu Maria ,cu domiciliul in Puntișeni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 234

Nr.233

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Puf Corneliu ,cu domiciliul in Puntișeni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 233

Nr.232

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Agudaru Florin,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 232

 

Nr.231

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Cernat Gheorghe,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 231

Nr.230

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Rusu Elena,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 230

Nr.229

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Buruiana Toader,cu domiciliul in Chitcani ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 229

Nr.228

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Panainte Constantin,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 228

Nr.227

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Amarandei Dumitru,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 227

Nr.226

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Popa Focșa Gheorghe,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispoziția 226

Nr.225

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Godică Ionel,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 225

Nr.224

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Nituca Cristea,cu domiciliul in Chițcani ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 224

Nr.223

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Răileanu Adrian,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 223

Nr.222

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Smîntînă Gheorghe,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 222

Nr.221

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Agudaru Neculai,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 221

Nr.220

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Guzumaș Gheorghe,cu domiciliul in Chițcani ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 220

Nr.219

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Puf Iuliana ,cu domiciliul in Pîrvești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 219

Nr.218

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Doboșeru Lucian,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 218

Nr.217

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Blanaru Ioan,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 217

Nr.216

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Blănaru Ioan,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 216

Nr.215

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Mircea Ioan cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispoziția 215

Nr.214

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Cernat Gheorghe,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 214

Nr.213

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Godica Adi,cu domiciliul in Chitcani ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 213

Nr.212

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Mavroian Gheorghe,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 212

Nr.211

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Sfac Claudia,cu domiciliul in Puntișeni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 211

Nr.210

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Teletin Ecaterina,cu domiciliul in Pîrvești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 210

Nr.209

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Parpalea Parascheva,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 209

Nr.208

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Iordache Ion,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 208

Nr.207

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Haba Costel,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 207

Nr.207

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Haba Costel,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 207

Nr 206

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Popica Maria ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 206

Nr.205

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Haba Petru,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 205

Nr.204

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Sfac Ioan,cu domiciliul in Pîrvești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 204

Nr.203

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Apur Gheorghe,cu domiciliul in Pîrvești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 203

Nr.201

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Sfac Mihaela,cu domiciliul in Pîrvești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 201

Nr.200

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Cîrjonțu Vasile,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 200

Nr.199

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Pana Ion,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 199

Nr.198

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Vasluianu Vasile Leonard,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 198

Nr.197

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnuluiDedei Gheorghe,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 197

Nr.196

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Neștian Paulică,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispoziția 196

Nr.195

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Bichilie V Vasile ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 195

Nr.194

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Rontea Ionel,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 194

Nr.193

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Danda Ioan cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 193

Nr.192

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Horduna Maricica,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 192

Nr.191

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Istrate Ioan,cu domiciliul in Puntiseni ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 191

Nr.190

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Pana Cristina,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 190

Nr.187

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Stan Rusanda ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 187

 

Nr.186

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Panainte Maricel ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 186

Nr.185

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Chirica Constantin ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 185

Nr.184

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Danda Petrică ,cu domiciliul in Costești  ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 184

Nr.183

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Buruiană Lenuța ,cu domiciliul in Pîrvești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 183

Nr.182

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Stratulat Georgeta ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 182

Nr.181

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat domnului Stratulat Petru,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispoziția 181

Nr.180

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Ghilimei Nela ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 180

Nr.179

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Manolochi Sorina ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 179

Nr.178

18.11.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi și a suplimentului pentru energie ,acordat doamnei Chirvase Elena ,cu domiciliul in Costești ,comuna Costești.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 178

Nr.176

31.10.2022

Caracter  individual

Privind declașarea procedurii de inventariere și constituirea comisiei de inventariere anuală a patrimoniului public și privat al comunei Costești   ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 176

Nr.175

04.11.2022

Caracter  individual

Privind  desemnarea  gestionarului bunurilor aflate în patrimoniul comunei Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 175

Nr.174

31.10.2022

Caracter  individual

Privind împuternicirea următoarelor persoane din cadrul Primăriei comunei Costești ,județul Vaslui ,în vederea asistării la încheierea unui act juridic de instrăinare a unui imobil

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 174

Nr.173

31.10.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului  la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru încălzirea locuinței acordat domnului Băsescu Daniel din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispoziția 173

Nr.172

31.10.2022

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului social beneficiarului Godica Ionel din satul Chițcani ,comuna Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 172

 

Nr.171

31.10.2022

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului social beneficiarului Popa Iulian din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 171

Nr.170

31.10.2022

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului social beneficiarului Sfac Mihaela din satul Pîrvești ,comuna Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 170

Nr.169

31.10.2022

Caracter  individual

Privind încetarea ajutorului social beneficiarului Băsescu Daniel din satul Costești ,comuna Costești ,județul Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 169

Nr.166

31.10.2022

Caracter  individual

Privind aprobarea Listei destinatarilor finali în vederea acordării de tichetesociale pe suport electronic pentru nou-născuți.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 166

Nr.165

21.10.2022

Caracter  individual

Privind încetarea de drept a indemnizației pentru persoana cu handicap Postolache Elena ,din satul Chițcani ,comuna Costești,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 165

 

Nr.164

18.10.2022

Caracter  individual

 

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 
Nr.163

18.10.2022

Caracter  individual

Privind rectificarea actului de deces nr.23 din 05.10 2021,înregistrat la Primăria Costești ,județul Vaslui privind pe Spanache Maria.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 163

Nr.162

18.10.2022

Caracter  individual

Privind rectificarea actului de deces nr.4 din 11 martie 2022,înregistrat la Primăria Costești ,județul Vaslui privind pe Țiplea Petru.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 162

 

Nr.161

14.10.2022

Caracter  individual

Privind încetarea de drept a indemnizație pentru persoana cu handicap,Bălan Pricop din satul Costești ,comuna Costești,județul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 161

Nr.160

03.10.2022

 

Caracter  individual

Pentru modificarea alocației de susținere a familiei domnului Maxim Cristian ,domiciliat în loc Costești ,com Costești,jud Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 160

Nr.159

03.10.2022

Caracter  individual

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costesti ,județul Vaslui în ședință ordinară.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 159

Nr.158

29..09.2022

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav,ȚIPLEA CONSTANTIN din satul Rădești, comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 158

Nr.157

29.09.2022

Caracter  individual

Privind modificarea si completarea Dispoziției nr.251/2021 privind instituirea măsurii de recuperare a sumelor platite ilegal in perioada 2019-2021 a persoanei cu handicap Andriesei Gelu din satul Chițcani ,comuna Costești

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 157

Nr.156

29.09.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat domnului BRASOVEANU TEODOR cu domiciliul in loc.Costesti ,com Costesti ,jud .Vaslui

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 156

Nr.155

29.09.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocație pentru susținerea familiei,ajutor pentru încalzirea locuinței acordat doamnei BALICA ANISOARA cu domiciliul în localitatea Costești   comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 155

 

Nr.154

26.09.2022

Caracter  individual

Privind aprobarea LISTEI DESTINATARILOR FINALI în vederea acordării devtichete pe suport electronic pentru nou-născuți

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 154

Nr.153

29.09.2022

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizație pentru persoana cu handicap grav,CREANGĂ I. ELENA comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 153

Nr.152

26.09.2022

Caracter  individual

Pentru stabilirea  dreptului la venit minim garantat,alocație pentru susținerea familiei ,ajutor pentru  încălzirea locuinței acordat domnului RADĂCINĂ DĂNUȚ GABRIEL ,cu domiciliul în localitatea Costești, comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Însusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 152

Nr.151

26.09.2022

Caracter  individual

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

 

Nr.150

26.09.2022

 

Caracter  individual

Privind modificarea și completarea a fișei postului doamnei DIMA MARILENA -în funcția dereferent superior-Compartiment asistență socială -în cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 150

Nr.149

23.09.2022

 

Caracter individual

Privind incetarea ajutorului social beneficiarului CONDURACHE CATĂLIN dinsatul Costesti,comuna Costești,județul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 149

Nr.148

23.09.2022

 

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat,alocatie pentru sustinerea familiei ,ajutor pentru incalzirea locuintei acordat doamnei PANAINTE MIRELA cu domiciliul in loc.Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 148

 

Nr.147

23.09.2022

Caracter  individual

Privind acordarea de ajutor social beneficiarului PANA MIHAI din satul Chitcni , comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 147

Nr.146

23.09.2022

Caracter  individual

Privind incetarea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap ,NEGREA I.GHEORGHE din satul Radesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 146

Nr .145 Caracter  individual

Privind convocarea Consilului local al comunei Costești,județul Vaslui,in ședință extraordinară.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 145

Nr.144 Caracter  individual

Privind convocarea Consilului local al comunei Costești,județul Vaslui,in ședință ordinară.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 144

Nr.143

31.08.2022

Caracter  individual

Privind delegarea de atributii dlui MELUS IOAN -persoana contractuala in Cabinetul Primarului comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 143

Nr.142

31.08.2022

Caracter  individual

Privind incetarea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap ,HABA GH. SANDU din satul Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 142

Nr.141

31.08.2022

Caracter  individual

Privind rectificarea mentiunii de desfacere a casatoriei in instanta inscrisa pe marginea actului de casatorie nr.16 din 19 octombrie 2001,inregistrat la Primaria Costesti ,judetul Vaslui ,privind pe SPIRIDON IOAN si GALIA NICOLETA .

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 141

Nr.140

29.08.2022

Caracter  individual

Privind majorarea salariului de baza lunar al persoanei contractuale MIHAELA CIRJONTU -in functia de BIBLIOTECAR gradul I A in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 140

Nr.139

25.08.2022

Caracter individual

Privind acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca doamnei TAPOI ANA MARIA-consilier asistent

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat

Dispozitia 139

Nr.138

25.08.2022

Caracter  individual

Privind incetarea prin acordul partilor ,consemnat in scris ,a raportului de serviciu al doamnei LUPU ELENA -avand functia de executie de consilier clasa I ,gradul profesional principal ,gradatia 2 ,,compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului comunei Costesti ,judetul Vaslui ,incepand cu data de 05.09.2022

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 138

Nr.137

24.08.2022

Caracter  individual

Privind incetarea ajutorului social al beneficiarului BASESCU DANIEL din satul Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 137

 

Nr.136

19.08.2022

Nr.135

19.08.2022

Caracter individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului LEGANUTA MARICEL cu domiciliul in sat Radesti,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 135

 

Nr.133

19708.2022

Caracter  individual

Privind incetarea platii indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav ,DUDAU GABRIEL ,din satul Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 133

Nr.132

17.08.2022

Caracter  individual

Privind aincetarea alocatiei de sustinerea familiei domnului ARSENIE IANOS ,domiciliat in sat Dinga ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 132

 

Nr.131

17.08.2022

Caracter  individual

Privind incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului LUCA LINA din satul Chitcani ,comuna Costesti ,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 131

 

Nr.130

17.08.2022

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav , ANDRIESEI GELU din satul Chitcani ,comuna Costesti,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 130

Nr.129

17.08.2022

Caracter  individual

Privind numirea dnei TAPOI ANA MARIA in functie publica de executie definitiva ,prin transformatrea postului din CONSILIER ,clasaI ,grad profesional debutant in  CONSILIER ,clasaI grad profesional asistent in cadrul  aparatului de specialitate al Primarului comuneiu Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 129

Nr.128

10.08.2022

Caracter  normativ

Privind aprobarea Planului de Integritate pentru Implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (S.N.A)2021-2025 la nivelul Primariei Costesti ,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 128

 

Nr.127

10.08.2022

Caracter individual

Privind convocarea Consilului local al comunei Costești,județul Vaslui,in ședință ordinară.

Însușit

cu aviz de legalitate

Dispozitia 127
Nr.126

10.08.2022

Caracter  normativ

Privind aprobarea Declaratiei privind asumarea unei agende de integritate orgazitionala in coordonatele Strategiei Anticoruptiei (S.N.A)2021-2025,desemnarea coordonatorului implementarii planului de integritate si a persoanelor responsabile cu punerea in aplicare a masurilor incluse in planul de integritate pentru S.N.A.2021-2025,la nivelul primariei comunei Costesti,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia 126

Nr.125

10.08.2022

Caracter  individual

Privind aprobarea modalitatilor de identificare si verificare a destinatarilor finali ai masurii pentru acordarea unui sprijin material pe baza de ticete sociale pe suport electronic pentru nou-nascuti

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat 

Dispozitia nr.125

Nr.124

10.08.2022

Caracter  individual

Prinvind constituirea la nivelul comunei Costesti ,judetul Vaslui a Grupului de lucru pentru implementarea masurii pentru acordarea unui sprijin material pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-nascuti.

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia nr.124

Nr.123

25.07.2022

Caracter  individual

Privind modificarea alocatiei de sustinere a familiei domnului Maxim Cristian din sat Costesti, comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia nr.123

Nr.122

28.07.2022

Caracter  individual

Privind incetarea  dreptului la ajutor social acordat domnului  Sfac Ion din sat Parvesti, comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia nr.122

Nr.121

25.07.2022

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului  Danda Ion in sat Costesti, comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 121

Nr 120

25.07.2022

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Godica Ionel in sat Chitcani , comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia nr.120

Nr.119

15.07.2022

Caracter  individual

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei doamnei ARSENE SIMONA ,domiciliat in sat Dinga ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 119

Nr .118

15.07.2022

Caracter  individual

Privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei ,domnului GODICA IONEL domiciliat in sat Chitcani com Costesti jud Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 118

Nr.117

15.07.2022

Caracter  individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului SFAC ION cu domiciliul in sat Parvesti ,com Costesti ,jud Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 117

Nr.116

15.07.2022

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav ,CREANGA S.ELENA  cu domiciliul comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia nr.116

Nr.115

11.07.2022

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav SERAFIM VASILE   cu domiciliul in satul Parvesti, comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia nr.115

Nr.114

07.07.2022

Caracter individual

Privind convocarea Consilului local al comunei Costești,județul Vaslui,in ședință ordinară.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 114

Nr 113

07.07.2022

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav NECULAITA MATEI  cu domiciliul comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia nr.113

Nr 112

30.06.2022

Caracter  individual

Privind constituirea comisiei pentru inspectiei fiscale in cadrul Primariei comunei Costesti si aprobarea programului de inspectie fiscala pe anul 2022

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 112

Nr 111

30.06.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocatie pentru sustinerea familiei ,ajutor pentru incalzirea locuintei acordat domnului AGUDARU FLORIN cu domiciliul comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 111

Nr 110

30.06.2022

Caracter  individual

Privind inceterea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap ,AGUDARU CONSTANTIN  din satul Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 110

Nr.109

20.06.2022

Caracter  individual

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costesti,judetul Vaslui in sedinta ordinara

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 109

Nr 108

06.06.2022

Caracter  individual

Privind inceterea ajutorului social beneficiarului DANDA MARIA din satul Puntiseni ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 108

Nr 107

06.06.2022

Caracter  individual

Privind inceterea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap ,VAMA LUTA din satul Puntiseni ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 107

Nr.106

30.05.2022

Caracter  individual

Privind incetarea ajutorului social beneficiarului CHIRICA PETRU din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 106

 

Nr.105

30.05.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocatie pentru sustinerea familiei ,ajutor pentru incalzirea locuintei acordat domnului HABA NICOLAE din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 105

Nr.104

30.05.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocatie pentru sustinerea familiei ,ajutor pentru incalzirea locuintei acordat domnului CREANGA VASILE din satul Pirvesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 104

Nr.103

16.05.2022

Caracter  individual

Privind incetarea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap PUF MARIA din satul Puntiseni ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 103

Nr 102

16.05.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Ilie Ioanadin satul Chitcani ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 102

Nr 101

11.05.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Condurachi Dumitru din satul Chitcani    comuna Costesti  ,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 101

Nr 100

11.05.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav Haba Petrache din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 100

Nr 99

06.05.2022

Caracter  individual

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costesti,judetul Vaslui in sedinta ordinara

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 99

Nr 98

05.05.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav ,Botosneanu Rodica din satul Chitcani ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 98

Nr 97

29.04.2022

Caracter  individual

Privind  constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitii ,,Reparatii si asigurare scurgere ape pluvialestrazile nr.65,nr.6si 31 A,,din  ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 97

Nr 96

29.04.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea ajutorului social al beneficiarului doamnei Ghilimei Nelu domiciliat in comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 96

Nr 95

20.04.2022

 

Caracter individual

Privind convocarea Consilului local al comunei Costești,județul Vaslui,in ședință ordinară.

Însușit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat  cu

Dispozitia 95

Nr 94

20.04.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav ,CHIRVASA VERONICA  ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 94

Nr.93

18.04.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav ,GHILIMEI NELA din satul Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 93

Nr.92

08.04.2022

Caracter  individual

Privind constituirea comisiei de receptie pentru achizitionarea produsului piatra sparta in vederea realizarii obiectivului ,,Lucrari de intretinere a drumurilor vicinale ,strazi si drumuri comunale de pe raza comunei Costesti ,judetul Vaslui prin incheierea unui contract de furnizare,,prin achizitie directa ,a produsului piatra sparta cu diametrul de 0-63 mm (CPV 14210000-6)

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 92

Nr.91

01.04.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului Guzumas ION din satul CHITCANI ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 91

Nr.90

01.04.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului Guzumas Sorin din satul Chitcani ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 90

Nr.89

01.04.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului Godica Adi  din satul Chitcani ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 89

Nr.88

01.04.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului Serafim Tonica din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 88

Nr.87

01.04.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului Rontea Ion din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 87

Nr.86

01.04.2022

Caracter  individual

Privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si /sau petrolieri ,acordat doamnei Ivanica Aglaia

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 86

Nr.85

01.04.2022

Caracter  individual

Privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si /sau petrolieri  si a suplimentului pentru energie electrica,acordat domnului Smintina Gheorghe

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 85

Nr.84

01.04.2022

Caracter  individual

Privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si /sau petrolieri ,acordat domnului Ferenta Gheorghe

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 84

Nr.83

01.04.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap gra,Haba GH Ioan din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 83

Nr.82

01.04.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap ,Rapa Maria din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 82

Nr.81

25.03.2022

Caracter  individual

Privind  modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei Nestian Paulica din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 81

Nr.80

25.03.2022

Caracter  individual

Privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei doamnei Costache Anisoara  din sat Radesti, comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 80

Nr.79

25.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea alocatiei de sustinere a familiei domnului NestianPaulica din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 79

Nr.78

25.03.2022

Caracter  individual

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

 

Nr.77

25.03.2022

Caracter  individual

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

 

Nr.76

25.03.2022

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizatie ,pentru persoana cu handicap grav ,Vama Luta din satul Puntiseni, comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 76

Nr.74

21.03.2022

Caracter  individual

Privind incetarea de drept,prin deces a indemnizatiei pentru persoana cu handicap ,Palade Constantin din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 74

Nr.73

04.03.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea sumelor acordate necuvenit cu titlu de supliment pentru consumul de combustibili solizi si /sau petrolieri

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 73

Nr.72

04.03.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea sumelor acordate necuvenit cu titlu de supliment pentru consumul de energie

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 72

Nr.71

04.03.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 71

Nr.70

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Irimia Bianca Elena din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 70

Nr.69

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Spiridon Valeru din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 69

Nr.68

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Smintana Ioan din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 68

Nr.67

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Rontea Ionel din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 67

Nr.66

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Pinzaru Dan din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 66

Nr.65

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Panainte Alexandru din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 65

N64

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Palalai Andreea Nicoleta din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 64

Nr.63

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Popa Iulian din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 63

Nr.62

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Lacatus Ovidiu din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 62

Nr.61

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Neculache Ionel din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 61

Nr.60

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Maxim Cristian din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 60

Nr.59

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Munteanu Costel din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 59

Nr.58

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Malaet Ioan din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 58

Nr.56

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Arsene Ianos din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 56

Nr.55

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Danda Ioandin comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 55

Nr.54

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Ghidu Constantin din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 54

Nr .53

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Godica Ionel din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 53

Nr .52

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Condurache Mirela din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 52

Nr .51

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Ciobotaru Narcis din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 51

Nr .50

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Arsene Simona din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 50

Nr .49

04.03.2022

 

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Agudaru Florin din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 49

Nr .48

.03.2022

 

Caracter normativ

Privind

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

 

Nr .47

03.03.2022

 

Caracter individual

Privind incetarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat domnului Panainte Alexandru cu domiciliul in sat Costesti,comuna Costesti

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 47

Nr .46

03.03.2022

 

Caracter individual

Pentru incetarea ajutorului social beneficiarului domnului Osiac Marius Daniel ,domiciliat in loc Costesti ,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 46

Nr .45

03.03.2022

 

Caracter individual

Privind recalcularea cuantumului ajutorului social si a numarului de ore de munca urmand a fi prestatelunar de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din comuna Costesti ,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 45

Nr .44

01.03.2022

Caracter individual

Privind imputernicirea urmatoarelor persoane din cadrul Primariei comunei Costesti ,judetul Vaslui ,in vederea asistarii la incheierea unui act juridic de instrainare a unui imobil

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 44

Nr .43

28.02.2022

 

Caracter normativ

Insusit

cu aviz de legalitate

Nr .42

28.02.2022

 

Caracter normativ

Privind constituirea Comitetului local pentru situatii de urgenta si Centrului operativ pentru situatii de urgenta si aprobarea Regulamentului privind structura organizatorica,atributiile,functionarea si dotarea Comitetului local pentru situatii de urgenta si Centrului operativ pentru situatii de urgenta al comunei Costesti,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 42

Nr.41

28.02.2022

 

Caracter individual

Privind incetarea de drept ,prin deces a indemnizatie pentru persoana cu handicap grav,Mavroian Gheorghe din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 41

Nr.40

24.02.2022

 

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav,Palade Constantin din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 40

Nr.39

24.02.2022

 

Caracter normativ

Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor partial facturate si neexecutate in termen la obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri comunale in comuna Costesti,judetul Vaslui,,

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 39

Nr.38

22.02.2022

 

Caracter normativ

Privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2022

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 38

Nr .37

24.02.2022

 

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav,Buruiana GH.Ioan din satul Puntiseni,comuna Costesti,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 37

Nr.36

22.02.2022

 

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav ,Chirvasa Catinca domiciliata in localitatea Costesti ,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 36

 

Caracter individual

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

 

Nr .34

22.02.2022

 

Caracter individual

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei domnului Osiac Marius Daniel domiciliat in localitatea Costesti ,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 34

Nr.30

17.02.2022

 

Caracter individual

Pentru acordareade indemnizatie pentru persoana cu handicap grav,Puscasu Elena din satul Radesti,comuna Costesti,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 30

Nr 29

11.02.2022

Caracter individual

Privind stabilirea sumelor acordate  necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 29

Nr 28

11.02.2022

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului pentru incalzirea locuintei, acordat domnuli Mavroian Gheorghe cu domiciliul in sat Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

 

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 28

Nr 27

10.02.2022

Caracter individual

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei domnului Mavroian Gheorghe ,domiciliat in sat Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 27

Nr 26

10.02.2022

Caracter individual

Privind desemnarea domnului viceprimar LUCIAN PASCAL ca responsabil cu colectarea selectiva a deseurilor.

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 26

Nr .25

10.02.2022

 

 

Caracter individual

Pentru rectificarea actului de nastere nr.152 din 30.10.1952 inregistrat la Primaria Costesti,judetul Vaslui privind pe Lacatus Lascar

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 25

Nr 24

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Rontea Ion cu domiciliul in sat Costesti,comuna Costesti ,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 24

Nr 23

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea si completarea platii ajutorului social beneficiarului Guzumas Gheorghe din satul Chitcani,comuna Costesti ,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 23

Nr 22

21.01.2022

Caracter individual

Privin modificarea vdreptului de ajutor social doamnei Manolachi Sorina cu domiciliul in loc Costesti ,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 22

Nr 21

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Leganuta Maricel cu domiciliul in sat Radesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 21

Nr 20

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Trofin Ioan cu domiciliul in loc Costesti ,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 20

Nr 19

21.01.2022

Caracter individual

Privind incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului Rontea Petrica ,domiciliat in loc Costesti,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 19

Nr 18

21.01.2022

Caracter individual

Privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei doamnei Balica Anisoara ,domiciliata in loc Costesti,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 18

Nr 17

21.01.2022

Caracter individual

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Nr 16

21.01.2022

Caracter individual

Privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei domnului Malaet Constantin ,domiciliat in loc Costesti,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 16

Nr 15

21.01.2022

Caracter individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului Botosneanu Marcel din satul Chitcani com Costesti,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 15

Nr 14

21.01.2022

Caracter individual

Privind incetarea alocatie de sustinere a familiei domnului Tiplea Stefan domiciliat in sat Radesti ,comuna Costesti  ,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 14

Nr 13

21.01.2022

Caracter individual

Privind  incetarea alocatiei de sustinere a familiei domnului Ghimpu Marian ,domiciliat in sat Chitcani, Costesti,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia13

Nr 12

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea alocatiei de sustinere a familiei doamnei Condurache Mirela ,domiciliata in loc Costesti,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizar cu

Dispozitia 12

Nr 11

21.01.2022

Caracter  normativ

Privind angajarea ,lichidarea ,ordonantarea si plata cheltuielilor bugetului la nivelul Institutiei Primarului comunei Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 11-2022 ALOP

Nr 10

21.01.2022

Caracter individual

Privind acordarea de catre Institutia Primarului comunei Costesti ,judetul Vaslui a indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 10

Nr 9

21.01.2022

Caracter individual

Privind stabilirea sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 9

Nr 8

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat domnului Smintina Petru cu domiciliul in sat Puntiseni ,comuna Costesti

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 8

Nr 7

21.01.2022

Caracter individual Insusit

cu aviz de legalitate

Nr 6

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat doamnei Maxim Angela cu domiciliul in sat Costesti ,comuna Costesti

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 6

Nr 5

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat domnului Botosneanu Mitica cu domiciliul in sat Chitcani ,comuna Costesti

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 5

Nr 4

03.01.2022

Caracter individual

Privind instituirea masurii de recuperare a sumelor platite ilegal persoanei cu functia publica de executie a dnei SPRINCEANA RALUCA-GABRIELA -consilier clasa I,grad profesional debutant in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 4

Nr 3

03.01.2022

Caracter normativ

Privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2021,a sectiunii dezvoltare din excendentul anilor precedenti al bugetului local

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 3

Nr 2

03.01.2022

Caracter individual

Privind delegarea de atributii dlui MELUS IOAN-persoana contractual im Cabinetul Primarului comunei Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 2

Nr 1

03.01.202

Caracter individual

Privind delegarea de atributii dlui PASCAL LUCIAN-in functia de viceprimar al comunei COSTESTI ,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 1


2021

Nr./Dată Denumire proiect Stare proiect Acțiuni
Nr.259

16.12.2021

Caracter individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie  pentru  energie,acordat  doamnei IVANICA AGLAIA  cu domiciliul in COSTESTI ,COSTESTI

          Insusit

cu aviz de legalitate

   Documente

Proiect finalizat Dispozitia259/2021

Nr.258

14.12 .2021

Caracter individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie  pentru  energie,acordat  doamnei PANA CRISTINA  cu domiciliul in COSTESTI ,COSTESTI

          Insusit

cu aviz de legalitate

         Documente

Proiect finalizat cuDispozitia 258/2021

 

Nr.257

13.12.2021

Caracter individual

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie  pentru energie,acordat  domnului STAN VICTOR cu domiciliul in COSTESTI ,COSTESTI

          Insusit

cu aviz de legalitate

     Documente

Proiect finalizat cu

Dispozitia 257/2021

Nr.256

06.12.2021

          Insusit

cu aviz de legalitate

Nr.255

06.12.2021

  Caracter individualModificarea alocatiei de       sustinere a familiei   domnului DANDA     IOAN,domiciliat in  localitatea Costesti,comuna Costesti,judetul Vaslui.           Insusit

cu aviz de legalitate

   DOCUMENTE

Proiect finalizat cu

Dispozitia 255/2021

 

Te invităm în grupul nostru de FB

Comuna Costești, județul Vaslui, cod poștal: 737145

Program de lucru:

LUNI – VINERI: 8:00 – 16:00

Link-uri utile

Suntem alături de cetățeni!

Nu ezitați să ne contactați cu privire la orice problemă din comuna Costești!

Primăria Costești © 2021.

Sari la conținut