Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive

2022

Nr./Dată Denumire proiect Stare proiect Acțiuni

 

Nr 111

30.06.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocatie pentru sustinerea familiei ,ajutor pentru incalzirea locuintei acordat domnului AGUDARU FLORIN cu domiciliul comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 111

Nr 110

30.06.2022

Caracter  individual

Privind inceterea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap ,AGUDARU CONSTANTIN  din satul Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 110

Nr.109

20.06.2022

Caracter  individual

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costesti,judetul Vaslui in sedinta ordinara

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 109

Nr 108

06.06.2022

Caracter  individual

Privind inceterea ajutorului social beneficiarului DANDA MARIA din satul Puntiseni ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 108

Nr 107

06.06.2022

Caracter  individual

Privind inceterea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap ,VAMA LUTA din satul Puntiseni ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 107

Nr.106

30.05.2022

Caracter  individual

Privind incetarea ajutorului social beneficiarului CHIRICA PETRU din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 106

 

Nr.105

30.05.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocatie pentru sustinerea familiei ,ajutor pentru incalzirea locuintei acordat domnului HABA NICOLAE din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 105

Nr.104

30.05.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat ,alocatie pentru sustinerea familiei ,ajutor pentru incalzirea locuintei acordat domnului CREANGA VASILE din satul Pirvesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 104

Nr.103

16.05.2022

Caracter  individual

Privind incetarea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap PUF MARIA din satul Puntiseni ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 103

Nr 102

16.05.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Ilie Ioanadin satul Chitcani ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 102

Nr 101

11.05.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav Condurachi Dumitru din satul Chitcani    comuna Costesti  ,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 101

Nr 100

11.05.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav Haba Petrache din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 100

Nr 99

06.05.2022

Caracter  individual

Privind convocarea Consiliului local al comunei Costesti,judetul Vaslui in sedinta ordinara

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 99

Nr 98

05.05.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav ,Botosneanu Rodica din satul Chitcani ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 98

Nr 97

29.04.2022

Caracter  individual

Privind  constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitii ,,Reparatii si asigurare scurgere ape pluvialestrazile nr.65,nr.6si 31 A,,din  ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 97

Nr 96

29.04.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea ajutorului social al beneficiarului doamnei Ghilimei Nelu domiciliat in comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 96

Nr 95

 

Nr 94

20.04.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav ,CHIRVASA VERONICA  ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 94

Nr.93

18.04.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav ,GHILIMEI NELA din satul Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 93

Nr.92

08.04.2022

Caracter  individual

Privind constituirea comisiei de receptie pentru achizitionarea produsului piatra sparta in vederea realizarii obiectivului ,,Lucrari de intretinere a drumurilor vicinale ,strazi si drumuri comunale de pe raza comunei Costesti ,judetul Vaslui prin incheierea unui contract de furnizare,,prin achizitie directa ,a produsului piatra sparta cu diametrul de 0-63 mm (CPV 14210000-6)

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 92

Nr.91

01.04.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului Guzumas ION din satul CHITCANI ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 91

Nr.90

01.04.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului Guzumas Sorin din satul Chitcani ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 90

Nr.89

01.04.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului Godica Adi  din satul Chitcani ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 89

Nr.88

01.04.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului Serafim Tonica din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 88

Nr.87

01.04.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului Rontea Ion din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 87

Nr.86

01.04.2022

Caracter  individual

Privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si /sau petrolieri ,acordat doamnei Ivanica Aglaia

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 86

Nr.85

01.04.2022

Caracter  individual

Privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si /sau petrolieri  si a suplimentului pentru energie electrica,acordat domnului Smintina Gheorghe

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 85

Nr.84

01.04.2022

Caracter  individual

Privind incetarea dreptului la suplimentul pentru combustibili solizi si /sau petrolieri ,acordat domnului Ferenta Gheorghe

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 84

Nr.83

01.04.2022

Caracter  individual

Privind  acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap gra,Haba GH Ioan din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 83

Nr.82

01.04.2022

Caracter  individual

Privind  incetarea de drept a indemnizatiei pentru persoana cu handicap ,Rapa Maria din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 82

Nr.81

25.03.2022

Caracter  individual

Privind  modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei Nestian Paulica din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 81

Nr.80

25.03.2022

Caracter  individual

Privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei doamnei Costache Anisoara  din sat Radesti, comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 80

Nr.79

25.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea alocatiei de sustinere a familiei domnului NestianPaulica din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 79

Nr.78

25.03.2022

Caracter  individual

Privind numirea dnei Pupaza Gina in functie publica de executie definitiva ,prin transformarea postului din REFERENT ,clasa III,grad profesional debutant in REFERENT ,clasa III ,grad profesional asistent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 78

Nr.77

25.03.2022

Caracter  individual

Privind numirea dnei Mocanu Nicoleta in functie publica de executie definitiva ,prin transformarea postului din REFERENT ,clasa III,grad profesional debutant in REFERENT ,clasa III ,grad profesional asistent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 77

Nr.76

25.03.2022

Caracter  individual

Privind acordarea de indemnizatie ,pentru persoana cu handicap grav ,Vama Luta din satul Puntiseni, comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 76

Nr.74

21.03.2022

Caracter  individual

Privind incetarea de drept,prin deces a indemnizatiei pentru persoana cu handicap ,Palade Constantin din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 74

Nr.73

04.03.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea sumelor acordate necuvenit cu titlu de supliment pentru consumul de combustibili solizi si /sau petrolieri

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 73

Nr.72

04.03.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea sumelor acordate necuvenit cu titlu de supliment pentru consumul de energie

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 72

Nr.71

04.03.2022

Caracter  individual

Privind stabilirea sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 71

Nr.70

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Irimia Bianca Elena din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 70

Nr.69

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Spiridon Valeru din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 69

Nr.68

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Smintana Ioan din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 68

Nr.67

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Rontea Ionel din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 67

Nr.66

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Pinzaru Dan din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 66

Nr.65

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Panainte Alexandru din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 65

N64

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Palalai Andreea Nicoleta din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 64

Nr.63

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Popa Iulian din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 63

Nr.62

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Lacatus Ovidiu din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 62

Nr.61

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Neculache Ionel din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 61

Nr.60

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Maxim Cristian din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 60

Nr.59

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Munteanu Costel din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 59

Nr.58

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Malaet Ioan din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 58

Nr.56

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Arsene Ianos din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 56

Nr.55

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Danda Ioandin comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 55

Nr.54

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Ghidu Constantin din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 54

Nr .53

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Godica Ionel din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 53

Nr .52

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Condurache Mirela din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 52

Nr .51

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Ciobotaru Narcis din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 51

Nr .50

04.03.2022

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Arsene Simona din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 50

Nr .49

04.03.2022

 

Caracter  individual

Privind modificarea cuantumului alocatieipentru sustinerea familiei ca urmare a modificarii indicelui social de referinta familiei  Agudaru Florin din comuna Costesti ,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 49

Nr .48

.03.2022

 

Caracter normativ

Privind

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

 

Nr .47

03.03.2022

 

Caracter individual

Privind incetarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat domnului Panainte Alexandru cu domiciliul in sat Costesti,comuna Costesti

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 47

Nr .46

03.03.2022

 

Caracter individual

Pentru incetarea ajutorului social beneficiarului domnului Osiac Marius Daniel ,domiciliat in loc Costesti ,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 46

Nr .45

03.03.2022

 

Caracter individual

Privind recalcularea cuantumului ajutorului social si a numarului de ore de munca urmand a fi prestatelunar de persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din comuna Costesti ,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 45

Nr .44

01.03.2022

Caracter individual

Privind imputernicirea urmatoarelor persoane din cadrul Primariei comunei Costesti ,judetul Vaslui ,in vederea asistarii la incheierea unui act juridic de instrainare a unui imobil

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 44

Nr .43

28.02.2022

 

Caracter normativ

Insusit

cu aviz de legalitate

Nr .42

28.02.2022

 

Caracter normativ

Privind constituirea Comitetului local pentru situatii de urgenta si Centrului operativ pentru situatii de urgenta si aprobarea Regulamentului privind structura organizatorica,atributiile,functionarea si dotarea Comitetului local pentru situatii de urgenta si Centrului operativ pentru situatii de urgenta al comunei Costesti,judetul Vaslui.

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 42

Nr.41

28.02.2022

 

Caracter individual

Privind incetarea de drept ,prin deces a indemnizatie pentru persoana cu handicap grav,Mavroian Gheorghe din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 41

Nr.40

24.02.2022

 

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav,Palade Constantin din satul Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 40

Nr.39

24.02.2022

 

Caracter normativ

Privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor partial facturate si neexecutate in termen la obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri comunale in comuna Costesti,judetul Vaslui,,

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 39

Nr.38

22.02.2022

 

Caracter normativ

Privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta pe anul 2022

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 38

Nr .37

24.02.2022

 

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav,Buruiana GH.Ioan din satul Puntiseni,comuna Costesti,judetul Vaslui

  

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat

Dispozitia 37

Nr.36

22.02.2022

 

Caracter individual

Privind acordarea de indemnizatie pentru persoana cu handicap grav ,Chirvasa Catinca domiciliata in localitatea Costesti ,judetul Vaslui

  

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 36

 

Caracter individual

  

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

 

Nr .34

22.02.2022

 

Caracter individual

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei domnului Osiac Marius Daniel domiciliat in localitatea Costesti ,judetul Vaslui

  

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 34

Nr.30

17.02.2022

 

Caracter individual

Pentru acordareade indemnizatie pentru persoana cu handicap grav,Puscasu Elena din satul Radesti,comuna Costesti,judetul Vaslui

  

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 30

Nr 29

11.02.2022

Caracter individual

Privind stabilirea sumelor acordate  necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri  

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 29

Nr 28

11.02.2022

Caracter individual 

Privind modificarea cuantumului pentru incalzirea locuintei, acordat domnuli Mavroian Gheorghe cu domiciliul in sat Costesti ,comuna Costesti,judetul Vaslui

 

  

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 28

Nr 27

10.02.2022

Caracter individual

Pentru incetarea alocatiei de sustinere a familiei domnului Mavroian Gheorghe ,domiciliat in sat Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui

  

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 27

Nr 26

10.02.2022

Caracter individual 

Privind desemnarea domnului viceprimar LUCIAN PASCAL ca responsabil cu colectarea selectiva a deseurilor.

  

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 26

Nr .25

10.02.2022

 

 

Caracter individual 

Pentru rectificarea actului de nastere nr.152 din 30.10.1952 inregistrat la Primaria Costesti,judetul Vaslui privind pe Lacatus Lascar

  

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 25

Nr 24

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Rontea Ion cu domiciliul in sat Costesti,comuna Costesti ,judetul Vaslui

  

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 24

Nr 23

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea si completarea platii ajutorului social beneficiarului Guzumas Gheorghe din satul Chitcani,comuna Costesti ,judetul Vaslui

  

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 23

Nr 22

21.01.2022

Caracter individual

Privin modificarea vdreptului de ajutor social doamnei Manolachi Sorina cu domiciliul in loc Costesti ,judetul Vaslui

  

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 22

Nr 21

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Leganuta Maricel cu domiciliul in sat Radesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui

  

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 21

Nr 20

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea dreptului la ajutor social acordat domnului Trofin Ioan cu domiciliul in loc Costesti ,judetul Vaslui

  

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 20

Nr 19

21.01.2022

Caracter individual

Privind incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului Rontea Petrica ,domiciliat in loc Costesti,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 19

Nr 18

21.01.2022

Caracter individual

Privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei doamnei Balica Anisoara ,domiciliata in loc Costesti,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 18

Nr 17

21.01.2022

Caracter individual

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Nr 16

21.01.2022

Caracter individual

Privind incetarea alocatiei de sustinere a familiei domnului Malaet Constantin ,domiciliat in loc Costesti,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 16

Nr 15

21.01.2022

Caracter individual

Privind  incetarea acordarii platii ajutorului social beneficiarului Botosneanu Marcel din satul Chitcani com Costesti,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 15

Nr 14

21.01.2022

Caracter individual

Privind incetarea alocatie de sustinere a familiei domnului Tiplea Stefan domiciliat in sat Radesti ,comuna Costesti  ,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 14

Nr 13

21.01.2022

Caracter individual

Privind  incetarea alocatiei de sustinere a familiei domnului Ghimpu Marian ,domiciliat in sat Chitcani, Costesti,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia13

Nr 12

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea alocatiei de sustinere a familiei doamnei Condurache Mirela ,domiciliata in loc Costesti,judetul Vaslui

 

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizar cu

Dispozitia 12

Nr 11

21.01.2022

Caracter  normativ

Privind angajarea ,lichidarea ,ordonantarea si plata cheltuielilor bugetului la nivelul Institutiei Primarului comunei Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 11-2022 ALOP

Nr 10

21.01.2022

Caracter individual

Privind acordarea de catre Institutia Primarului comunei Costesti ,judetul Vaslui a indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 10

Nr 9

21.01.2022

Caracter individual

Privind stabilirea sumelor acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si/sau petrolieri

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 9

Nr 8

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat domnului Smintina Petru cu domiciliul in sat Puntiseni ,comuna Costesti

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 8

Nr 7

21.01.2022

Caracter individual Insusit

cu aviz de legalitate

Nr 6

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat doamnei Maxim Angela cu domiciliul in sat Costesti ,comuna Costesti

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 6

Nr 5

21.01.2022

Caracter individual

Privind modificarea cuantumului ajutorului pentru incalzirea locuintei acordat domnului Botosneanu Mitica cu domiciliul in sat Chitcani ,comuna Costesti

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 5

Nr 4

03.01.2022

Caracter individual

Privind instituirea masurii de recuperare a sumelor platite ilegal persoanei cu functia publica de executie a dnei SPRINCEANA RALUCA-GABRIELA -consilier clasa I,grad profesional debutant in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 4

Nr 3

03.01.2022

Caracter normativ

Privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar pe anul 2021,a sectiunii dezvoltare din excendentul anilor precedenti al bugetului local

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 3

Nr 2

03.01.2022

Caracter individual 

Privind delegarea de atributii dlui MELUS IOAN-persoana contractual im Cabinetul Primarului comunei Costesti,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

 Proiect finalizat cu

Dispozitia 2

Nr 1

03.01.202

Caracter individual 

Privind delegarea de atributii dlui PASCAL LUCIAN-in functia de viceprimar al comunei COSTESTI ,judetul Vaslui

Insusit

cu aviz de legalitate

Proiect finalizat cu

Dispozitia 1


2021

Nr./Dată Denumire proiect Stare proiect Acțiuni
Nr.259

16.12.2021

Caracter individual 

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie  pentru  energie,acordat  doamnei IVANICA AGLAIA  cu domiciliul in COSTESTI ,COSTESTI

          Insusit

cu aviz de legalitate

   Documente

Proiect finalizat Dispozitia259/2021

Nr.258

14.12 .2021

Caracter individual 

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie  pentru  energie,acordat  doamnei PANA CRISTINA  cu domiciliul in COSTESTI ,COSTESTI

          Insusit

cu aviz de legalitate

         Documente

Proiect finalizat cuDispozitia 258/2021

    

Nr.257

13.12.2021

Caracter individual 

Pentru stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi sau lichizi si a suplimentului pentru energie  pentru energie,acordat  domnului STAN VICTOR cu domiciliul in COSTESTI ,COSTESTI

          Insusit

cu aviz de legalitate

     Documente

Proiect finalizat cu

  Dispozitia 257/2021

Nr.256

06.12.2021

          Insusit

cu aviz de legalitate

Nr.255

06.12.2021

  Caracter individual

Modificarea alocatiei de       sustinere a familiei   domnului DANDA     IOAN,domiciliat in  localitatea Costesti,comuna Costesti,judetul Vaslui.

          Insusit

cu aviz de legalitate

   DOCUMENTE

Proiect finalizat cu Dispozitia 255/2021

 

 

Te invităm în grupul nostru de FB

Comuna Costești, județul Vaslui, cod poștal: 737145

Program de lucru:

LUNI – VINERI: 8:00 – 16:00

Link-uri utile

Suntem alături de cetățeni!

Nu ezitați să ne contactați cu privire la orice problemă din comuna Costești!

Primăria Costești © 2021.

Sari la conținut