Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Nr./Dată Denumire proiect Stare proiect Acțiuni

 

Nr 35

15.07.2022

Caracter individual

Privind aprobarea executiei bugetuli local la 30.06.2022

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.35 din 2022

Nr 34

15.07.2022

Caracter individual

Privind aprobarea noilor indicatori asupra obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri comunale in comuna Costesti ,judetul Vaslui ,,conform OUG nr47/2022

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr. 34 din 2022

Nr 33

15.07.2022

Caracter individual

Privind aprobarea noilor indicatori asupra pbiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri de interes local ,sat Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui ,,conform OUG nr.47/2022

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr .33 din 2022

Nr 32

15.07.2022

Caracter individual

Privind alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local al comunei Costesti ,judetul Vaslui

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr .32 din 2022

Nr.31

30.06.2022

Caracter individual

Privind revocarea Hotararii Consiliului local Costesti nr.11/2022 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Costesti ,judetul Vaslui

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr 31 din 2022

Nr.30

30.06.2022

Caracter individual

Privind declararea ca bunuri de uz si interes public local al unor imobile si insusirea acestora in inventarul domeniului public al comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.30 din 2022

Nr.29

30.06.2022

Caracter individual

Privind valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimililate la nivelul comunei Costesti ,judetul Vaslui ,in anul 2023

 

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.29 din 2022

Nr.28

30.06.2022

Caracter normativ

Privind rectificarea a III -a a bugetului local pe anul 2022

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.28 din 2022

Nr.27

30.06.2022

Caracter individual

Privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Costesti,judetul Vaslui

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.27 din2022

Nr.26

13.05.2022

Caracter normativ

Privind participarea la apelul de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR)COMPONENTA C10-Fondul Local pentru depunerea proiectului ,,ACHIZITIE MICROBUZE NEPOLUANTE PRIN PARTENERIATUL FORMAT DIN comunele DELENI si COSTESTI din judetul VASLUI ,,

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr. 26 din 2022

Nr.25

13.05.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea proiectului ,,Realizare statii de reancarcare vehicule electrice comuna Costesti ,judetul Vaslui ,,,a cheltuielilor legate de proiect si depunerea acestuia in cadrulapelului de proiecte din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR),COMPONENTA 10-Fondul Local

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.25 din 2022

Nr.24

28.04.2022

Caracter normativ

Privind rectificarea II a bugetului local pe anul 2022

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.24 din 2022

Nr 23

29.03.2022

Caracter individual

Privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru ,,Actualizarea Planului Urbanistic General/PUG IN comuna Costesti ,judetul Vaslui prin PNRR/2022/C10-Fondul Local,,

Aprobat Proiect finalizat cu

 

HCL nr.23 din 2022

Nr.22

29.03.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea cheltuielilor eligibile si neeligibile pentru crearea unui ,,Sistem Inteligibil de Management in comuna Costesti prin Integrarea Datelor Spatiale din Teren intr-o Solutie Geospatiala (G.I.S) prin ,,PNRR/2022/C10 Actiunea I.1.2

Aprobat  Proiect finalizat cu

HCLnr.22din 2022

Nr.21

15.03.2022

Caracter normativ

Privind realizarea obiectivului ;Lucrari de intretinere a drumurilor vicinale ,strazi si drumuri comunale de pe raza comunei Costesti ,judetul Vaslui prin incheierea unui contract de furnizare ;,prin achizitie directa ,a produsului piatra sparta cu diametrul de 0-63 mm(CPV 14210000-6)

Aprobat  

Proiect finalizat cu

HCL nr.21 din 2022

 

Nr.20

15.03.2022

Caracter normativ

Privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Costesti, judetul Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr . 20 din 2022

Nr.19

15.03.2022

Caracter individual

Privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea comunei Costesti ,judetul Vaslui  pentru realizarea obiectivului ;Extindere treapta biologica a statiei de epurare si executie conducta evacuare ape uzute in raul Barlad ; in cadrul Fabricii de fainuri proteice din localitatea Chitcani ,comuna Costesti judetul Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.19 din 2022

Nr.18

04.03.2022

Caracter individual

Privind alegerea presedintelui de sedinta a CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI COSTESTI ,JUDETUL VASLUI

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.18 din 2022

Nr.17

04.03.2022

Caracter normativ

Privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea  exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de canalizare din muncipiileVaslui ,Barlad ,Husi si orasul Negresti ,judetul Vaslui –APC VASLUI;

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.17 din 2022

Nr.16

2022

Caracter normativ

Privind aprobarea Regulamentului de buna gospadarire a comunei Costesti ,judetul Vaslui

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.16 din 2022

Nr .15

04.03.2022

Caracter normativ

Privind rectificarea  I -a a bugetului local pe anul 2022

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.15 din 2022

Nr.14

10.02.2022

Caracter normativ

Pentru completarea art.2 din Hotararea Consiliului local al comunei Costesti nr.41/2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finantare pe Programul National de investitii ,,Anghel Saligny,,si a Devizului estimativ a proiectului ,,Asfaltare drumuri satesti in comuna Costesti ,judetul Vaslui,,.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.14 din 2022

NR 13

10.02.2022

Caracter normativ

Pentru modificarea si completarea Hotararea Consiliului al comunei Costesti nr.42/2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finantare pe Programul National de Investitii ,,Anghel Saligny ,, si a Devizului estimativ a proiectului ,,Extindere aductiune apa in satul Chitcani ,, comuna Costesti ,judetul Vaslui

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.13 din 2022

Nr .12

10.02.2022

Caracter normativ

Privind rectificarea cartii funciare cu NC 70094 ,indentificat ca fiind tronson de drumpe raza satului Pirvesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui si inventarierea corecta a domeniului public a proprietarului de drept.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.12 din 2022

Nr.11

10.02 2022

Caracter normativ

Proiect privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Costesti ,judetul Vaslui

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.11 din 2022

Nr.10

10.02.2022

Caracter normativ

Proiect privind procedura de atribuire ,prin achizitie directa ,executia lucrarilor la obiectivul de investitii ,,Reparatii si asigurare scurgere ape pluviale strazile nr.65,nr 6 si 31 A ,, ,localitatea Costesti ,comuna Costesti ,judetul Vaslui.,,.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.10 din 2022

Nr.9

10.02.2022

Caracter normativ

Proiect privind aprobarea inchirierii /concesionarii a pajistelor permanente disponibile pe raza comunei Costesti ,judetul Vaslui.

Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr.9 din 2022

Nr.8

10.02.2022

Caracter normativ

Proiect privind aprobarea bugetului local pe anul  2022 si incheierea contului de exercitiu bugetar pe anul 2021

      Aprobat  Proiect finalizat cu

HCL nr 8 din 2022

Nr .7

31.01.2022

Caracter normativ

Proiect privind completarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Costesti ,judetul Vaslui

        Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr 7 din 2022

Nr 6

31.01.2022

Caracter normativ

Proiect privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Costesti nr.49/2021 pentru aprobarea taxei speciale de salubrizare incepand cu anul 2022.

    Aprobat HCL nr 6 din 2022
Nr 5

31.01.2022

Caracter normativ

Proiect privind aprobare Regulament de organizare si functionare a Caminului Cultural din satul Costesti ,com Costesti,jud Vaslui

      Aprobat  Proiect finalizat cu

HCL nr 5 din 2022

Nr 4

31.01.2022

    Caracter normativ

Proiect privind infiintarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapani,la nivelul comunei Costesti ,judetul Vaslui

       Aprobat  Proiect finalizat cu

HCL nr 4 din 2022

Nr 3

31.01.2022

      Caracter normativ

Proiect de hotarare privind organizarea,pe raza comunei  Costesti ,judetul Vaslui a retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cu  personalitate juridica ,in anul scolar 2022-2023

         Aprobat Proiect finalizat cu

HCL nr 3 din 2022

 

Nr 2

31.01.2022

       Caracter normativ

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Costesti si a serviciilor publice de interes  local din subordinea Consiliului Local al comunei Costesti ,judetul Vaslui

           Aprobat  Proiect  finalizat cu

HCL nr 2 din 2022

Nr 1

31.01.2022

          Caracter normativ

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local ,in anul 2022 ,beneficiarilor de ajutor social de pe raza comunei Costesti ,judetul Vaslui

             Aprobat      Proiect finalizat cu

HCL nr 1 din 2022

 

Te invităm în grupul nostru de FB

Comuna Costești, județul Vaslui, cod poștal: 737145

Program de lucru:

LUNI – VINERI: 8:00 – 16:00

Link-uri utile

Suntem alături de cetățeni!

Nu ezitați să ne contactați cu privire la orice problemă din comuna Costești!

Primăria Costești © 2021.

Sari la conținut