Secretar General

Secretar General
 • Nume si prenume:GUZGANU MARCEL
 • Data si locul nasterii: 28.09.1968 COM SULETEA,JUDETUL VASLUI.
 • Religie: ORTODOX.
 • Studii: SUPERIOARE,FACULTATEA DE DREPT
 • Activitatea profesionala: JURIST
 • Apartenenta politica: APOLITIC
 • Orar audiente – JOI  8.00-12.00

Fiecare comună, oraş sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.

 

Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea eliberării din funcţie.

Secretarul nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul, viceprimarul, sub sancţiunea eliberării din funcţie.

Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.

Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 • avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local.
 • participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local.
 • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect.
 • organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului.
 • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor în condiţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat , comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul verbal al şedintelor de consiliu local şi redacteaza hotărârile consiliului local;
 • pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • asigură aducerea la cunoştinta publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ.
 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilite potrivit legii.
 • legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiiior cu actele originale, în condiţiile legii.

Te invităm în grupul nostru de FB

Comuna Costești, județul Vaslui, cod poștal: 737145

Program de lucru:

LUNI – VINERI: 8:00 – 16:00

Link-uri utile

Suntem alături de cetățeni!

Nu ezitați să ne contactați cu privire la orice problemă din comuna Costești!

Primăria Costești © 2021.

Sari la conținut